lördag 31 mars 2007

Försäkringskassans förändringsarbete

Mitt huvud är fortfarande fyllt av tankar om hur Försäkringskassans framtid ska bli, och min eventuella framtid i den verksamheten. Allt eftersom jag funderar blir jag allt mer övertygad om att mitt första spontana beslut, dvs att nu får det vara slut, också är det riktiga.

Efter den information som vi fick på morgonen i går ägnade vi resten av dagen åt utbildning. Vi skulle lära oss mer om hur man nu i framtiden ska arbeta med SGI (Sjukpenninggrundande inkomst - alltså vilken inkomst man ska vara inplacerad i och få sin ersättning beräknad efter) och TFP (Tillfällig Föräldrapenning - det som många snarare kallar Vård av sjukt barn). För att handläggningen av olika förmåner ska ske så lika som möjligt i hela landet har man infört något som heter Ensa. Vad Ensa egentligen betyder vet jag inte, men jag kallar det ENSidigt Arbete. Det reglerar alltså i vilken ordning man ska göra saker, vilka noteringar som måste göras i journaler, vilka uppgifter som måste finnas, vilka uppgifter som måste kompletteras skriftligt, hur lång tid man får vänta på svar på begärda kompletteringer, vilka brev som ska användas. Ensa talar helt enkelt om exakt vad som ska göras. Och det poängteras ständigt att man får varken göra mer eller mindre. Den här ensidigheten gör att handläggaren blir någon sorts robot som inte får tänka själv. Och detta gör naturligtvis det hela tråkigare. Dessutom blir den syn vi har på våra kunder / våra försäkrade styrd till att bli allt hårdare. När jag för drygt 30 år sedan började på Försäkringskassan fick jag av min dåvarande chef Elsbeth lära mig att man skulle lita på de försäkrade tills man var övertygad om att dom ljög (för det förekommer naturligtvis). Och vår uppgift var att se till att alla fick rätt ersättning, inte för mycket, inte för lite. Nu handlar det allt mer om att våra kunder ska upplevas som något som stör och irriterar. Dom ska misstros. Och vår uppgift är att se till att dom inte får för mycket. Får dom för lite får dom skylla sig själva. Ett mycket tydligt exempel på detta fick vi klart besked om i vår Ensa-utbildning i TFP. Ett mycket vanligt fel som görs är när mammor eller pappor är hemma och tar hand om sjuka barn delar av en dag och sedan jobbar resten. Har man då sin ersättning beräknad på arbetstimmar ska man skriva det antal timmar man skulle arbetat den dagen (dvs oftast 8 timmar) och sedan ange att man t.ex. var hemma halva dagen. När vi betalar ersättning får man då hälften av 8 timmar. Men ett vanligt (och förståeligt fel) är att man skriver det antal timmar man var hemma, t.ex. 4 timmar och halv ersättning. Betalar vi ut enligt vad man skrivit blir det alltså hälften av 4 timmar bara. Detta är ett fel som man ju varit observant på och försökt få rättat innan utbetalningar. Det får vi inte göra nu mera. Har man skrivit fel får man skylla sig själv. DET är en människosyn som jag inte ställer upp på. Det blir goodbye FK.

Springtimerapport 2007: Trots underbart vårväder har det inte blivit något sprunget på en tid. Så länge jag hostar, har klumpar i halsen och har ont i halsen får det bli uppehåll. Tragiskt men sant.

fredag 30 mars 2007

Försäkringskassan på fel spår

Jaha, så har då vi som jobbar på Försäkringskasssan fått veta hur bra det ska bli om ett år när vår nya organisation ska genomföras. Det var många fördelar som presenterades (alla med att det blir si och så), och ett par nackdelar (alla med att det KAN bli si och så). I korthet innebär förändringen att den mesta handläggningen av olika ärenden för Försäkringskassan ska ske på 18 olika ställen i landet. I Skåne två (Lund och Malmö), hela Norrland får tre (Skellefteå, Sundsvall och Luleå). Endast vissa ärenden (främst Rehabilitering av långtidssjuka, sjukersättning och handikappförmåner) kommer att ske på fler ställen, ca 70 i landet. Den nordligaste platsen där sjukpenningen ska handläggas är Falun.... Man gör stor affär av att man skall utöka antalet lokalkontor (från 320 till 330) så att man finns i alla kommuner. Men då ska vi komma ihåg att på nästan alla dessa orter kommer det bara att vara öppet några timmar i veckan genom att man hyr ett kontorsrum hos t.ex. Arbetsförmedlingen för att ta emot i förhand tidsbokade besök. Några spontana besök av t.ex pensionärer som behöver hjälp med blanketter, invandrare med språkproblem som behöver förklarat något osv kommer inte att vara välkomna. Alla dessa hänvisas till Internet eller ett rikstäckande telefonicallcenter. Jag såg av en tillfällighet en omröstning på SVT om hur man helst vill ha sina kontakt med Försäkringsakassan. 61% vill ha en personlig kontakt, 20% vill utnyttja Internet och 7% vill ha telefonkontakt. Jag tror inte Curt Malmborg vill kännas vid dom siffrorna.

För min personliga del innebär detta att jag har att välja mellan att pendla 3-4 timmar om dagen eller säga upp bekantskapen med Försäkringskassan. Valet är inte särskilt svårt! Dels därför att jag inte kan pendla med tåg/buss 3-4 timmar varje dag, dels därför att jag tror att detta kommer att bli totalfiasko, och det vill jag inte vara med om.

Som förväntat är inte Göran Persson helt nöjd med hur Erik Fichtelius och SVT klippt ihop de 4 x 1 timme av Ordförande Göran som sänts i TV. Han tycks mena att av de ca 100 timmar med intervjuer som spelats in har man medvetet valt ut de delar där han har negativa synpunkter på olika personer, men man har inte tagit med de positiva omdömena eller de resonemang om politiska ställningstagande som han väl hoppats skulle dominera. Och det är mycket möjligt att Göran har rätt (ganska troligt att han har rätt skulle jag vilja påstå). Men att en erfaren politiker så totalt kan missbedöma journalisters urvalsprinciper är oförlåtligt. Göran har sig själv att skylla. Hur som helst tror jag att det stora misstaget var att sända serien så snabbt inpå avgången. Hade man väntat några år tror jag att klippningen blivit annorlunda och att den faktiskt hade blivit intressantare. Kanske kan man låta göra en ny version då?

torsdag 29 mars 2007

Skoltalibanen Jan Björklund och särskolan

Skolministern, skoltalibanen och majoren Jan Björklund har deklarerat att han ska slänga Carlbeck-kommitténs utredning om särskolan i papperskorgen. Ja, han har faktiskt uttryckt sig exakt så drastiskt. Så reagerar en sann taliban på allt som inte passar. Utredningen ville i ökad utsträckning integrera barnen i dagens särskola i den vanliga skolan. Färre barn skulle gå i en separat särskola. Bakom förslagen ligger tankar om att för många barn placeras i särskolan eftersom detta är enklare för skolledningen när dom får problem i skolan, än att istället sätta in extra resurser till stöd i den vanliga klassen.

Bland oss med barn i särskolan är meningarna delade vilket som är bäst. Det är inte självklart att det blir bättre av att gå för sig själv i en separat särskola, men inte heller självklart att det blir bättre av att integreras i vanlig skola. Det hela är helt enkelt individuellt. Men jag är övertygad om att många barn som i dag går i särskolan mycket väl hade kunnat gå en reguljär skola med ordentligt individuellt stöd. Men många mår mycket bättre av att få utvecklas i sin egen takt i särskolan. Alla förslagen i Carlbeck-kommitténs utredning var inte lämpliga men att så demonstrativt slänga hela utredningen i papperskorgen säger nog tyvärr mer om Jan Björklund än om utredningen. Jag tycker vi slänger Jan Björklund i papperskorgen också!

För övrigt noterar jag att i stort sett alla (förutom Urban Bäckström och ett litet antal direktörer på Svenskt Näringsliv) tycker att avtalet mellan Handels och Handeln är fullt rimligt. Ett litet antal borgerliga ledarsidor har visat förståelse för Svenskt Näringslivs inklampande, och jag hörde faktiskt en stackars företrädare för Högeralliansen som också visade förståelse. Men dom är ganska ensamma. Det måste vara ett önskeuppdrag att få i uppdrag att medla mellan två parter som är överens.

Fredrick Federleys mamma tycker att Fredrick är hopplös. Tänk att han kan ha en mamma som är så klarsynt. Vi andra får väl glädjas åt att CUF snart ska få en ny ledare. Föreslagen är Marie Wickberg, som enligt vad jag läser mig till i en artikel i DN verkar vara centerpartist i motsats till hr Federley som mest verkar vara moderat på högerkanten.

I morgon ska Försäkringskassans personal få domen som berättar om det finns någon framtid inom myndigheten eller om det gäller att börja se om sitt hus. Mycket enkelt verkar det handla om att den mesta verksamheten ska skötas från 16 produktionscenter utplacerade i landet. Och en liten del av verksamheten (handikapphandläggning och rehabilitering av långtidssjuka främst) ska ske från ca 60 specialistcenter i landet. Om någon av våra kunder vill ha kontakt med Försäkringskassan får man ringa till någon av 4 telefonicentraler i landet. Dessutom ska det finnas ett kontor i varje kommun, men i de flesta kommuner verkar detta handla om att hyra in sig med en eller två stolar på AF t.ex. och ha öppet några timmar i veckan för den som ringt i förväg och bokat tid. På detta sättet tror höga vederbörande att man ska kunna ge en bättre service på effektivare sätt. De flesta av oss som jobbar i verksamheten tror att detta kommer att bli en sämre service och ännu värre balanser för att hinna med. På många håll i landet kommer säkert hälften av personalen att tvingas säga upp sig. Ett antal län kommer att nästan bli utan verksamhet. I en artikel i facket ST:s tidning berättar ansvarig minister (Cristina Husmark Pehrsson) att hon inte lägger sig i Försäkringskassans organisation. Nä, men det blir du som får stå till svars när verksamheten kraschar! Det vi ska få veta i morgon är i princip var dessa produktionscenter och specialistcenter ska finnas, och vilka arbetsuppgifter som ska skötas var. Förresten har produktionscenter och specialistcenter har redan fått så dåligt rykte att man döpt om dom till Nationella försäkringscenter och Lokala försäkringscenter.

Någon som vill anställa en 55 år man med 33 års erfarenhet av socialförsäkringen?

onsdag 28 mars 2007

Vem tjänar mest på Högeralliansen? Del 3

Det verkar bli riktig dubbelbingo för Moderaternas kärnväljare. I dag har det offentliggjorts att förmögenhetsskatten ska slopas redan från i år. Snabba ryck! De 5 miljarder det kostar ska till viss del betalas av en begränsning av avdragen till pensionsförsäkringar. Men det räcker inte. Resten ska betalas genom dynamiska effekter. Med det menas antagligen att förmöget folk som nu genom förmögenhetsskattens slopande och sänkningen av fastighetsskatten får ännu mer pengar över till att köpa skattesubventionerade hushållstjänster. Det var jäkligt va' bra pinkat Fredrik!

Magnus Ahlin från Fjollträsk har lyckats ta sig in i många tidningar sedan han inte fått ett jobb här nere i Skåne med motiveringen att han var stockholmare. Den som skötte anställningen ansåg uppenbarligen att Magnus i sin ansökan var för stockholmsk, dvs för mallig och skrytsam. Mycket snack men lite verkstad som han tydligen också uttryckte sig. Det är skönt att det finns några som försöker få stopp på rasblandningen. Jag har inget mot utlänningar, jag struntar i hudfärg eller på vilket språk mina arbetskamrater bryter på, men stockholmare och danskar...? Jag vet inte vilket som är värst?

Jag utgår ifrån att de flesta inser att jag skämtar. Det finns bra och dåligt folk överallt. Det finns tecken på att det faktiskt kan finnas trevliga stockholmare också - kanske!

Direktörerna på Svenskt Näringsliv står fast vid att stoppa avtalet som förhandlats fram mellan Handelsanställdas Förbund och Svensk Handel. De manliga och ytterst välbetalda direktörerna (jag undrar om dom själva begränsat sina egna löneökningar till samma nivå som industriavtalet) har faktiskt mage att på allvar vilja ta strid för att lågavlönade kvinnor MÅSTE ha ett lägre lönepåslag än vad mer välbetalda män får. Att dom var korkade visste jag redan, men jag trodde faktiskt inte att dom skulle ha mage att stå fast vid dumheterna. Jag trodde dom mycket snabbt skulle gå ut och deklarera att det hela var ett missförstånd. Men dom har fortfarande några dagar till på sig att rätta till sitt misstag. För dom tror väl inte på allvar att det ska gå att tvinga Handels att skriva på ett nytt avtal som är sämre när man redan varit överens om ett bättre avtal? Då är dom till och med mer korkade än jag trodde. Om man har egna individuella löneförhandlingar har jag svårt att tro att dom kan få några påslag på de närmaste decennierna. Det skulle vara om det finns någon garanti efter 3 år. Inte efter detta klavertramp. Jag hoppas att Urban Bäckström har lön efter prestation - då blir han utan lön en tid...

Erik Fichtelius dokumentär om Göran Persson fortsätter att dominera debatten. Jag har bara sett delar av programmen och dessutom läst en del tidningskommentarer. Men jag tycker media har missat en del. Men min grundtes är att dokumentären sänts alldeles för snabbt inpå avgången. Det har inneburit att de som fått kritik har haft allt för stort intresse av att försvara sig, och då ofta hävdat att Göran Persson ljuger. För om jag ska vara uppriktig tror jag mer på Göran Persson. Att för 10 år sedan hitta på en lögn när han inte vet när och i vilket sammanhang lögnen skulle sändas gör det svårt för mig att tänka att han skulle hitta på saker. Vad det handlar om är nog snarare en allt för uppriktig politiker som har gjort ett stort misstag som ställt upp. Och där nu många passar på att hämnas oförrätter. Jag såg att någon passat på att polisanmäla Göran Persson för att han kört fyrhjulig MC utan hjälm hemma på gården. Denna någon vågade inte stå för det hela med sitt namn, tydligen eftersom han var politisk motståndare. Det är uppenbart att han bara är en i en lång rad som tänkt ta politiska poänger. Nu misslyckades det helt eftersom det inte var olagligt i det sammanhang där det skedde. Jag för min del tycker Göran Persson ska ha stor heder av att ha valt att återvända till det jordnära (skogsbruk främst väl) när den politiska karriären är över. Och inte som en del andra (Carl Bildt t.ex.) tjäna en massa pengar på olika affärer och konsultuppdrag genom att utnyttja de förbindelser han skaffat under den politiska karriären.

För övrigt tycker jag Göran Persson borde ha tänkte sig för både en gång och två gånger innan han ställt upp på inspelningarna. Helt uppenbart är att ingen annan kommer att göra om experimentet efter Göran Perssons misstag.

tisdag 27 mars 2007

Vem tjänar mest på Högeralliansen? Del 2

Det ska löna sig att arbeta säger högeralliansen. Det ska straffa sig att var sjuk, arbetslös, pensionär eller föräldraledig säger jag. Enligt finansminister Anders Borg skulle det s.k. jobbavdraget till tre fjärdedelar gå till låg- och medelinkomsttagare. Enligt beräkningar gjorda av tidningen Metro går 60% av avdraget till den rikaste tredjedelen av befolkningen. Kommentaren från finansministerns statssekreterare är att det ju inte finns någon klar definition på vem som är låg- och medelinkomsttagare! Och det är ju en riktig iakttagelse. Jag skulle gissa att en moderat definition av låg- och medelinkomsttagare är en inkomsttagare som tjänar mer än genomsnittet? Av de 40 miljarder som avdraget kostar går 24 miljarder till den tredjedel som är rikast, 3 miljarder går den fattigaste tredjedelen av befolkningen. Man kan uttrycka det som att högeralliansens jobbavdrag är en medveten överföring av pengar från fattiga till rika. Inte illa pinkat Fredrik!

Apropå EU:s 50-årsfirande (som främst uppmärksammats av politiker, EU-byråkrater, ledarskribenter och bloggare som mig) så ser jag att hela 28% av EU-medborgarna faktiskt vill överföra mer makt till EU. Det var fler än jag trodde! Hur många som vill föra tillbaka makt från EU framgick inte, men det är fler. 3 av 4 EU-medborgare vill att man folkomröstar om den nya författningen. Ett krav som gör de flesta politiker livrädda (t.ex. i Sverige). Tänk om vi röstar fel? Här i Sverige kommer vi inte att få folkomrösta, det kan vi vara säkra på. Beslutet att anta författningen kommer att tas av Riksdagen så att beslutet blir rätt. Så svåra frågor kan vi inte anförtro omdömeslösa medborgare som inte förstår sitt eget bästa.

En av dagens stora nyheter på radions Ekot är att polisen beskylls för att mer tänka på statistiken är brottsbekämpande. Istället för att lägga tid på att fånga riktiga narkotikabrottslingar så plockar man in kända missbrukare om och om igen för att statistiken ska bli så bra som möjligt. Inte kan väl en myndighet syssla med sådant, hör jag er fråga sig.

Ska jag berätta en hemlis? Försäkringskassan gör nästan exakt på samma sätt! Vissa saker har det satts upp mål för. T.ex ska en viss procent av blanketter som kommit in för att begära Tillfällig Föräldrapenning (vård av sjukt barn...) vara öppnade i datasystemet inom en viss tid. Alltså utgår det regelbundet order om att nu måste vi göra ett visst antal sådana ärenden under kommande dagar för nu är det snart en ny mätpunkt. Och då låter man ärenden som redan hunnit bli för gamla bli liggande och gör nyare ärenden för att statistiken ska se så bra ut som möjligt. Bara för att ta ett exempel....

måndag 26 mars 2007

Vem tjänar mest på Högeralliansen?

Gårdagens Aftonbladet berättade om vilka som var de stora vinnarna på Högeralliansregeringens fastighetspolitik. Och tydligen berättade även Expressen och dess lokaledition Kvällspesten det samma, för löpsedlarna var ganska identiska. Jag gissar att även Expressens västsvenska utgåva GT satsade på samma löp, men den ser man ju inte här i Skåne. Ja, nu var inte rubrikerna att det handlade om vinnarna på sänkningen av fastighetsskatten, utan rubriken var om vilka villor som hade högst taxeringsvärde. Och visst är det kittlande att se vem som har dyraste huset i kommunen?, 30-i-topp listan innehöll 17 villor i Dandedryg... f'låt Danderyd, 8 i andra kommuner runt Stockholm, 2 i just Stockholm, 2 i Halmstad och 1 i Göteborg. Det måste vara taskigt att bo i Danderyd, Jag kan undra varför folk flyttar dit där det är så dyrt att bo?

Handels har varslat om strejk till påsk. Anledningen är att Handelsanställda och Svensk Handel hade kommit överens om ett nytt avtal. Ett avtal som i kronor räknat gav ganska exakt lika mycket som det nyligen tecknade industriavtalet. Eftersom lönerna inom handelsområdet ligger mycket lägre blir ökningen i procent större om summan i pengar ska bli den samma. Det helt oförklarliga är att Svenskt Näringsliv som är arbetsgivarna huvudorganisation förbjuder avtalet med argumentet att det är för dyrt. En organisation, som om jag inte fattat det rätt, argumenterar för att avtalen ska tecknas lokalt och inte centralt lägger sig alltså i sina medlemsorganisationers avtal. Det är helt obegripligt! Undrar om dom hade vågat detta om dom inte hade haft en Högeralliansregering bakom sig i sina försök att hålla lönerna nere inom låglöneområdena? Kvinnor ska tjäna mindre, det är vad det hela handlar om.

Handels är värda allt stöd!

söndag 25 mars 2007

Tjänstemannaprodukten EU fyller 50 år

I dag firar EU att man styrt över folken i Europa i 50 år. Ja, nu har man ju inte styrt hela tiden. Det är först på senare halvan av den tiden som man lagt sig i så mycket. Och dessutom är det inte förrän på senare år som i varje fall en större del av Europa kommit att innefattas av EU. Från början rätt tänkt som en tullunion (i konkurrens med EFTA som Sverige helt riktigt valde att ansluta sig till eftersom just EFTA hade mindre ambitioner än det som blev EU). Men allt eftersom klåfingrigheten brett ut sig har också problemen hopat sig. I Aftonbladet i dag skriver Lena Mellin om tio skäl till att hylla jubilaren. Skäl ett är miljön. Problemet är att skäl fyra motsäger just skäl ett. I punkt fyra hyllar Lena nämligen att det genom ökad handel har blivit billigare (dvs våra vägar korkar igen ännu mer av alla varor som ska färdas kors och tvärs i Europa och släppa ut avgaser). Och hon hyllar också att det blivit billigare att flyga. Kanske skulle punkt ett har beslutats först innan dom andra punkterna gjorde punkt ett ännu viktigare. Det kraftigt ökande flygandet är ett av våra allra största miljöproblem.

Jag har förtvivlat sökt efter texten till den s.k. Berlindeklarationen som skulle antas i dag. Fast jag tyckte Fredrik Reinfeldt i en radiointervju drog ner betydelsen av deklarationen. Han verkade mest tycka att det var intetsägande ord utan förpliktelser. Men så är det ju också (som så mycket annat när det gäller EU) en tjänstamannaprodukt som skapats utan folkligt inflytande. Talande är väl att texten hålls hemlig både för de människor som ska beröras och för de politiker som ska följa den. EU är en tjänstemannaprodukt i syfte att hjälpa marknaden att få friare tyglar!

Jag noterar att Margot Wallström tillsammans med Fredrik Reinfeldt skrivit en hyllningsartikel till EU. Det var ju för väl att Margot inte blev ny S-ordförande!

Sängliggande

Förkylningar har drabbat familjen. Angeli har varit hemma från skolan hela veckan; snuvig, lite feber, hosta och allmän trötthet. Kimmy har varit hemma torsdag-fredag med ordentlig feber. Han har mest legat ner och sovit, och det är inte typiskt för honom direkt. Och själv fick jag min attack fredagskväll när jag började känna feber på gång. Och jag har i princip legat ner hela dagen med en lätt övergående feber, men främst med en ordentlig huvudvärk och hosta. Kimmy verkar har tyckt riktigt synd om sin pappa och har legat och gosat med mig i stort sett hela dagen. Han har inte lämnat mig mer än ett par minuter åt gången.

Högeralliansregeringen arbetar intensivt för att öka maktkoncentrationen inom svensk media. Bonnier, som äger en stor del av de större dagstidningarna, bokförlag, tidskrifter osv blir nu utan protester från högeralliansen ensamma ägare till TV4. I motsats till de flesta andra demokratier har Sverige inga lagar som begränsar ägandet inom media. Dom verkar också vara på väg att avskaffa presstödet. Ett stöd som gör att det på många marknader fortfarande finns mer än en lokal tidning att välja på. Istället för presstödet vill man sänka reklamskatten. Dvs istället för presstödet (som gynnar den mindre av de konkurrerande tidningarna) vill man sänka reklamskatten (som gynnar den större av de konkurrerande tidningarna). Av helt naturliga skäl är det så att den större av tidningarna får flest annonser, dvs mest pengar, dvs mest resurser att göra en bra tidning, dvs kan bli ännu större, dvs kan få ännu fler annonser... osv. Presstödet finns till för att ge andratidningen en chans att konkurrera. Den som skulle tjäna mest på ett avskaffande av presstödet och sänkande av reklamskatten är de tidningar som redan i dag går bra. Nu kan man dessutom bli av med en irriterande konkurrent. Inte illa pinkat!

50-års firande EU har fått en av sina intelligenta idéer. I Sverige har vi lägre moms på böcker (bland annat) än vad momssatsen i allmänhet är. Och detta inbegriper talböcker. Men, se det passar inte EU. Talböcker är inte vanliga böcker och ska alltså ha högre moms. Bland de som protesterar är synskadade. Själv kan jag överhuvudtaget inte begripa vad Bryssel har med vilken moms vi tar ut på talböcker att göra. Låt EU syssla med väsentligheter och inte lägga sig i ländernas inre angelägenheter. Gå ur EU!

fredag 23 mars 2007

Moderaterna - det nya statarpartiet

Moderaterna ska införa en ny slogan! Moderaterna - det nya statarpartiet! De nya kraven på arbetslösa om att vara beredda att flytta omedelbart när man blir arbetslös påminner starkt om det gamla statarsystemet. Troligtvis är avsikten från partistrategerna i Stockholm att man om man upprepar lögnen tillräckligt ofta så ska den få en tillräckligt stor del av svenska folket att se statarsystemet som något positivt laddat. Många av högerns traditionella väljare har alltid tyckt att statarsystemet var bra, så det gäller bara att övertyga några till.

Lagförslaget om skatteavdrag för pigtjänster fick häftig kritik från juristerna i Lagrådet. Men finansdepartementet har bråttom med att förtydliga lagen, den måste ju införas till 1 juli. Både Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har ju redan bokat in sommarstorstädning första veckan i juli!

Enligt beräkningar som gjorts av tidningar som Veckans Affärer, Dagens Industri och Affärsvärlden så har de svenska riskkapitalbolagens chefer tjänat miljardbelopp i ersättningar. Bara de sex rikaste har fått ut 9,2 miljarder (observera miljarder, inte miljoner). Enligt ETC kunde pengarna räckt till att göra dagis och fritids helt kostnadsfritt i Sverige. Men vi får ingen nytta av pengarna (som dom tjänar på att förvalta våra pensionpengar). Dom skattas nämligen i skatteparadis... Skäms dom inte alls? Eller skammen försvinner med kosingen?

torsdag 22 mars 2007

Mellanöstern igen...

Ca 200 extrema bosättare i Hebron har ockuperat ett hus som tillhör en palestinier. Hebron ligger i Palestina men på av Israel ockuperad mark, och mitt i stan bor en grupp extrema judiska bosättare som tror att dom har Guds uppdrag att driva ut de palestinier som bor i staden och ersätta dessa med judar. Gissa vilken stat det är som Sverige inte har ordentliga förbindelser med, och vilken stat det är som vi har fulla diplomatiska förbindelser med? En ledtråd, Sverige anser att en stat har rätt att ockupera en annan stat, men anser inte att befolkningen i den ockuperade staten har rätt att göra motstånd mot ockupationen! Till och med USA har vågat träffa en palestinsk minister. Men Calle väntar nog fortfarande på klartecken från Bryssel?

Mer från Mellanöstern. Israel har med kort varsel vägrat träffa den norske statssekreteraren Raymond Johansen. Detta som straff för att Norge återupptagit kontakterna med den palestinska myndigheten. Sverige fortsätter som sagt däremot att tveka. I motsats till Norge som tydligen är en självständig stat som vågar fatta egna beslut är Sverige numera bara en delstat inom EU som väntar på att husbonden (Bryssel alltså) ska bestämma till oss.

Den svenska moderatledda högeralliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen att det ska straffa sig att bli arbetslös. Senaste hugskottet från Sven Otto Littorin är att ytterligare skärpa kraven på arbetslösa. Den som blir arbetslös ska från arbetslöshetsdag ett tvingas till långpendling och att söka jobb även utanför sitt eget yrkesområde. I dag måste man allt eftersom arbetslöshetsperioden blir längre vidga sitt sökande både geografiskt och yrkesmässigt. Det framgår dock inte om man ska tvingas till veckoslutspendling / sälja huset / tvinga barnen att byta skola osv från dag ett. Men om inte så kommer det nog! Sven Otto vill att det svider ordentligt i skinnet hos den som är så associal att han/hon blir arbetslös.

Däremot ska man ytterligare mildra reglerna för arbetsgivare. I dag är dessa skyldiga att anmäla nya jobb till arbetsförmedlingen. Detta krav ska avskaffas. Moderaterna - Det nya arbetarpartiet? Blä!

Det är kanske något för Försäkringskassan att ta efter. I dag är reglerna ungefär desamma när det gäller sjukskrivning. När du blir sjuk bedöms arbetsoförmågan i förhållande till det jobb du har. Allt eftersom du går sjukskriven länge vidgas begreppet. Och det är naturligtvis korrekt. Har du fått en sjukdom/skada som gör att du inte kan jobba i ditt gamla jobb ska du naturligtvis ha sjukpenning. Men om detta drar ut på tiden kan man inte förvänta sig förtidspension (sjukersättning heter det) för all framtid bara för att man inte kan jobba i sitt gamla jobb om det finns andra jobb man kan jobba i. Problemet är gränsdragningen när man är sjuk i sitt gamla jobb och när man egentligen är arbetslös i andra jobb.

onsdag 21 mars 2007

Argument för egen sak

Jaha, så var det slut på den minisemestern. I dag var det tillbaks på post. På Försäkringskassans Intranät dök det upp lite ny information om det som kallas Försäkringskassan 2.0. Rubriken var Närhet och stordriftsfördelar! I korthet ska 16 stycken s.k. Produktionscenter ta hand om handläggningen av de flesta förmåner, medan ca 60 s.k. specialistcenter ska ta hand om det man kallar mer komplexa ärenden som kräver personliga möten. Och sedan lovar man att det ska finnas ett kontor i varje kommun. Dessa kontor kommer dock i allmänhet att var mycket begränsade. I allmänhet 1-2 personer som några timmar varje vecka har öppet för att hjälpa till att fylla i blanketter. Och man hyr då in sig på en stol på kommunkontoret, på arbetsförmedlingen eller kanske skattekontoret.

Det jag ser som dom stora problemen är dels att man faktiskt tror på stordriftsfördelar. Om det sitter 100 handläggare av föräldrapenning på rad i ett kontorslandskap utan kontakt med de som ska ha sin föräldrapenning så tror man på fullt allvar att detta är effektivare och bättre än att det sitter 5 personer utspridda på 20 platser med mer direkt kontakt med de som ska ha sin föräldrapenning utbetald. Den omorganisation som Försäkringskassan i Skåne genomförde för snart 2 år sedan (som var ett steg på den inslagna centraliseringsinriktningen) upplevs inte av någon som effektivare. Det tog drygt ett år innan vi var nere på balanser som i varje fall var nära de som gällde innan den genomförda koncentrationen. Och det hade kostat (och kostar) en hel del övertid).

Ett annat problem är att man faktiskt tror att (bara för att fortsätta med samma exempel) att de som har föräldrapenning inte har någon vilja att ha en personlig handläggare. Utan att mammor och pappor föredrar telefonikundtjänster och Internet. Men många (inte bara svårt sjuka och handikappade) vill ha en personlig handläggare att vända sig till. Och alla har inte Internet, men det verkar man tro på Huvudkontoret.

Ett tredje problem är arbetstrivseln. Vad jag har hört är det t.ex. ingen i den grupp jag tillhör som ser detta som ett steg framåt. Snarare är det så att allt fler ser sig om efter alternativ utanför Försäkringskassan. Kompetensförlusterna kommer att bli enorma! Fast det är kanske det man vill? Många har jobbat på Försäkringskassan i kanske 20-30 år, men har inte högskoleutbildning. Och det är sådana man vill ha. Kanske är det bara ett sätt att få bytt ut personalen till mer högutbildad sådan. Fast då får man vara beredd på att höja lönerna ordentligt om man inte vill förlora personalen igen efter något år.

Ett fjärde problem skiter man fullständigt i, det vet jag. Och det är miljöanpassningen. Den nya organisationen kommer att kräva långa pendlingsavstånd för många i personalen. Men jag tror inte att Försäkringskassan har någon miljöpolicy!

tisdag 20 mars 2007

Härlig semesterdag

Både Kimmy och Angeli har haft studiedag i skolan, vilket alltså innebar att det behövdes en vuxen hemma. SEMESTER! Jag har alltså plockat ut en semesterdag i dag och njutit av en extra ledighet. Om man nu kan kalla det ledigt att vara hemma med barnen? Men ledighet är att göra något annat än det man brukar. På förmiddagen en lång promenad med Kimmy i vad som främst var solsken. Efter lunchen blev det en cykeltur med Kimmy dessutom.

Springtimerapport 2007: Jo, det blev till och med en joggingrunda på eftermiddagen sedan Ingela kommit hem. Promenad och cykeltur (och lång paus sedan sist) hade nog satt sina spår i benen. Men jag har ingen aning om tiden, tidtagaruret har helt enkelt lagt av. Antagligen slut på batterierna. Men eftersom det är av typ: 19:50 bara, så är det väl bara att konstatera att det gjort sitt. Ett nytt batteri kostar nog mer än vad klockan kostade. Jag får väl under en tid nöja mig med att gissa hur det kändes. De sista tiderna verkade konstiga så antagligen gick inte klockan rätt! Eller kan kanske ett digitalur inte gå fel? Antingen går det rätt eller inte alls? Jag vet inte! Hur som helst blev det den vanliga rundan. Som nog gick lite saktare än senast.

Tydligen är det så att Public Service, SVT, just nu sopar mattan med den kommersiella TV:n. Jag såg statistik över de mest betittade TV-programmen än så länge i år. Av de 20 programmen med högst tittarsiffror kom 19 från SVT och ett från TV4. Let's dance den 12 januari knep en 18:e plats. Det var bra pinkat.

I går sändes första avsnittet av Eric Fichtelius dokumentär om Göran Persson. Av kommentarerna efteråt verkar det precis som om man tror att Göran Persson och Eric Fichtelius gemensamt planerat för 10 år sedan vad som skulle hända 10 år senare. En del av kommentatorerna verkar inte ha förstått att det Göran Persson sade för 10 år sedan sade han just då, utan att veta vad som skulle hända sedan. Ett exempel, jag har läst/hört flera som undrar hur Göran Persson kunde säga så om Mona Sahlin när hon precis blivit vald till hans efterträdare. Men det är ju just det han inte sagt, han sade det för 10 år sedan utan att veta att hon skulle bli hans efterträdare. Göran Persson har aldrig varit min favorit, men en del av kritiken är inte rättvis.

måndag 19 mars 2007

GD på villovägar

Min högt ärade generaldirektör (Curt Malmborg) och styrelseordförande (Inger Efraimsson) har skrivit ett debattinlägg på DN Debatt om den nya Försäkringskassan. Rubriken är att Försäkringskassan måste göras om från grunden. Och till en början så konstaterar man att våra försäkrade (det är så vi kallar våra kunder) är inte nöjda med oss. Man kommer inte fram till den man vill prata med. Man får vänta på sina pengar. Blanketterna är för svåra att fylla i. Man vill ha en personlig handläggare som man kan nå. Tack vare högeralliansregeringen kommer personalen att minskas. Besked om detta kommer om några veckor. Hur har man då tänkt att vi ska bli bättre, till en lägre kostnad?

Enklare blanketter ska det bli. Det har man pratat om under alla de snart 33 år jag jobbat på Försäkringskassan. Och visst har en del blivit enklare. Men man kommer aldrig att kunna skapa en enkel blankett för att söka en förmån. Den enklaste, som bara innehåller tre frågor är inte möjlig. De tre frågorna skulle då vara, vem är du, vad vill du ha, hur ska vi betala ut pengarna? Men lycka till! Satsningen på Internet som utlovas är helt OK, och riktig. Men det får inte vara som det börjar bli, att den som inte har / inte kan / inte vill utnyttja Internet slängs i sjön. När man berättat för en försäkrad för femte gången att den informationen kan du enklast hitta på Internet och svaret är att jag har inte Internet och nämner du Internet för mig en gång till så spränger jag huset i luften, då skäms man. Gör det möjligt att utnyttja Internet, men glöm inte bort de som saknar möjligheten. Dom finns också, och vi är på väg att glömma dom.

Men den största lögnen i GD:s debattinlägg det är när han berättar om produktionscenter och telefonikundtjänst. Vi som jobbar med vad man kallar massärenden (det är t.ex.Föräldrapenning) ska helt enkelt gömmas undan från våra försäkrade på ett fåtal produktionscenter i landet. Där ska vi få jobba ostört från försäkrade som ringer och stör oss. Dom ska tas om hand av en telefonikundtjänst för hela riket. Alla de som vill ha sin handläggare att prata med kan glömma det. Alla vi som jobbar på Försäkringskassan just för kundkontakterna kan glömma det. Och dessutom visar tyvärr erfarenheterna från Skånes omorganisation som gjordes för en tid sedan att en inriktning på den inslagna centraliseringsvägen dessutom inte är effektivare - tvärtom.

Så om ni alltså är missnöjda med Försäkringskassan i dag - bara vänta, det kommer att bli värre!

Undrar förresten varför inte produktionsdirektör Maivor Isaksson fick skriva under debattinlägget? Det är ju hon som ligger bakom centraliseringstankarna. Eller hon göms undan sedan hon gjorde bort sig i Jämtland?

söndag 18 mars 2007

Äkta miljöframsteg och myt

Allt medan vi får mer och mer bränslesnåla bilar väljer vi att köpa allt större bilar. Som jag sagt tidigare är Sverige det EU-land som köper de mest bränsleslukande bilarna. Som resultat minskar inte utsläppen från persontrafiken mer än marginellt. Samtidigt som utsläppen från lastbilstrafiken ökar kraftigt för att inte tala om utsläppen från motorcyklar och mopeder som fördubblats på några år. Talet om miljövänliga transporter är just mest tal, inte handling. Enligt statistiken ökar fösäljningen av s.k. miljöbilar som kan gå på etanol. Men underligt nog ökar inte etanolförsäljningen. Sanningen är att våra kära bilister köper miljöbilar för att lättare kunna parkera eller få andra förmåner, men sedan kör dom på bensin. Skäms dom inte!

Springtimerapport 2007: Det har blivit långpaus med förberedelserna inför Springtime. Under veckan var det först lite taskigt väder, sedan både torsdag och fredag var Ingela iväg på olika aktiviteter i stort sett direkt efter att jag kom hem från jobbet (fackmöten och personalfest - oväsentligheter när jag vill springa ett varv i skogen). I går satte migränattacken stop för det hela. Och det känns som om den gör det samma i dag. Även om huvudvärken har gått över känns det inte riktigt rätt trots detta. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det när man inte känner att man har full koll på läget. Det känns som om man bara är till en del närvarande. Resten har försvunnit. Det är inte lika akut som det kan vara mitt under migränattackerna, men hela tiden finns en känsla av att jag inte riktigt vet vem jag är eller var jag är. Ingenting smakar (som godismissbrukare känns det mycket oroande när inte ens godis smakar gott). Och dessutom är jag mycket trött. Alltså ingen runda i skogen! Dessutom känns vädret inte riktigt säkert. Mellan solskensminuter kommer det våldsamma hagelskurar. Och det har utlovats stormvindar framåt kvällningen. Jag får försöka ta mig tid i början på nästa vecka istället. Jag får satsa på en liten avkopplande promenad i dag istället.

I varje fall Norge har tagit sitt förnuft till fånga och snabbt erkännt den nya palestinska samlingsregeringen. USA lyder naturligtvis Israel och vägrar ett erkännande. Carl Bildt i sin tur verkar vänta på order från EU:s ledning innan ett svenskt beslut fattas. Skandalen fortsätter alltså. Vi ställer krav på den ockuperade staten att acceptera ockupanten och ta avstånd från våld (enligt FN:s stadgar har man rätt att använda våld mot ockupanter). Men vi ställer inte krav på ockupanten att acceptera den ockuperade staten eller att avhålla sig från våld. Och den politiken fortsätter vi att föra utan att skämmas!

Lycka till Mona!

I dag har Mona Sahlin enhälligt valts till ny partiordförande för Socialdemokraterna. Om detta är ett bra val eller inte får framtiden utvisa. Själv hade jag, som jag nog sagt tidigare, andra favoriter. Men, det fanns också sämre kandidater. Så vi får väl se. Jag såg som hastigast en bit på TV under eftermiddagen från partikongressen, och som alla avgående ordföranden så hyllades naturligtvis även Göran Persson. Jag för min del tror faktiskt att omdömet om honom i framtiden kommer att vara bättre än den kritik som ofta riktas mot honom i dag. SÅ dålig har han inte varit även om vi inte haft samma åsikt och inriktning alltid.

I dag är det tydligen fyra år sedan den amerikanska invasionen av Irak. En invasion som helt byggde på lögner. Att man sedan i efterhand har konstruerat skälet att Saddam Hussein skulle störtas är som sagt en efterhandskonstruktion. Under större delen av sin tid i ledningen för Irak ansåg USA honom vara en allierad. Jag instämmer i de som i dag har demonstrerat och krävt att USA (och resten av vasallstaterna) ska lämnna Irak. Det kommer att ta tid innan det blir lugnt ändå, men med USA som ockupant tar det ännu längre tid.

Det är tydligen också 2000 dagar sedan David Isaac fängslades i Eritrea. En svensk journalist med sitt ursprung i Eritrea. Flera tidningar har i dag publicerat ett upprop där man bland annat kräver av den svenska regeringen att denna agerar ordentligt. Men intresset från Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt verkar inte vara stort.

För mig har dagen annars främst präglats av ett ordentligt migränanfall. Att man får migrän första lediga dagen efter en stressig vecka är inte ovanligt, snarare vanligt. Men i dag har det varit värre än vanligt. Jag har alltså tillbringat större delen av dagen under en filt och hoppats på lugn, ro och tystnad. Det hela börjar släppa lite nu framåt kvällen. Huvudvärken är mindre plågsam och den självsliga frånvaro som mina migränanfall ofta präglas av börjar också lätta. Men ibland är det så illa att jag knappt vet vem jag egentligen är. Dom akuta sådana känslorna brukar bara vara i några minuter, men återkommer regelbundet under dagen. Men som sagt, det börjar lätta, så om jag får sova under natten ordenligt ska det väl bara bra till morgondagen.

lördag 17 mars 2007

Vem bestämmer egentligen?

Palestina har fått en ny regering. En koalition mellan Hamas (som vann valet i Palestina) och al-Fatah (som förlorade valet) och med flera helt oberoende ledamöter på viktiga poster. Och naturligtvis har Israel deklarerat att man inte accepterar den nya regeringen. Enligt den israeliska regeringens talesman Miri Eisin förväntar sig Israel att även det internationella samfundet (vilket korkat uttryck egentligen) ska avstå från ett erkännande och att man ska vägra all kontakt med regeringen. Detta eftersom den palestinska regeringen inte (på ett för Israel tillfredsställande sätt) erkänner den israeliska staten, tar avstånd från våld och respekterar de avtal som tidigare slutits. Som jag sagt tidigare utgår jag ifrån att det internationella samfundet ställer exakt samma krav på Israel, dvs att man erkänner den palestinska staten, avstår från våld mot den palestinska staten och respekterar de avtal som slutits tidigare. I annat fall utgår jag ifrån att man internationellt avbryter även kontakterna med Israel. Men naturligtvis kommer detta inte att ske. USA gör som Israel säger, och övriga världen gör som USA säger!

De svenska fiskarna fuskar med sin rapportering av hur mycket fisk man tar upp, det hävdar i varje fall Fiskeriverket i en rapport. Näst efter polackerna är de svenska fiskarna de största fuskarna av alla Östersjöländerna. Sätt åt fuskarna! Öka kontrollerna, sänk ersättningen och höj straffen. Det är ju de metoder som är tänkt att användas mot vanligt folk som fuskar.

Jag såg en siffra som berättade att svenska bilar var de mest bränsleslukande inom hela EU. Och det handlade inte om att vi har så gamla bilar som det så ofta skylls på. Det handlade om nybilsförsäljningen. De svenska bilköparna är alltså de inom hela EU som köper de tyngsta och mest bränsleslukande bilarna. Och så klagar dom på att bensinpriset är för högt? Men man blir inte förvånad när man ser alla stadsjeepar som rullar runt, men som aldrig i hela sitt liv ens ser en grusväg.

Systembolagets försäljning ökar. Under de senaste två åren har Systemets försäljning hela tiden ökat. Och enligt alkoholforskarna har under samma tid den totala alkoholkonsumtionen minskat. Det är något som inte stämmer i den rapporteringen. Spritliberalerna hävdar ju att vi måste sänka alkoholskatterna för att få stopp på privatinförseln. Kan det vara så att vad dom främst är ute efter är att öka försäljningen ännu mer bara? Kan det vara så att många svenskar helt enkelt tröttnat på att släpa öl, vin och sprit när nyhetens behag har lagt sig?

Enligt Metro har försvarsminister Odenbergs spionageförslag skapat osämja inom moderaterna. Fredrik Reinfeldt har hotat med att avgå om inte alla moderaterna stödjer förslaget. Inom i stort sett alla partier finns ett stort motstånd mot att låta Försvarets Radioanstallt avlyssna telefonsamtal och e-post på ett friare sätt. Inte så att man får avlyssna misstänkta personers trafik, utan all trafik ska avlyssnas för att leta efter spännande kontakter. Men det tror jag inte på, han riskerar inte makten över allt annat bara för detta.

torsdag 15 mars 2007

Kulturnisse

Gårdagskvällen gick i kulturens tecken. Kevin och jag gjorde ett besök på Åstorps Kulturhus Björnen för att titta på en fotoutställning med Jean-Marc Millières och med engelsk brassmusik med Brass Öresound. Ett inte helt misslyckat besök. Åstorps Kulturhus är inhyst i en stor gammal frikyrka (tillhörde EFS) som ligger i centrala Åstorp. En mycket bra investering när man beslutade att köpa in byggnaden och tomten och renovera till ett kulturhus med möjlighet för konserter, teater, utställningar, servering osv. Bland annat har fotoklubben ett fotolabb här. Tyvärr blev lokalerna i källarplanet för Rockfront inte så bra, när man övade kunde ingen annan verksamhet pågå i lokalerna... Men det har visst löst sig genom samarbete med Ryttarföreningen istället.

Även LO verkar nu öppna upp för en utökning av kärnkraftsproduktionen. Lyckligtvis inte genom att starta nya kärnkraftsreaktorer, men genom att öka effekten. Dom har tydligen inte heller insett att aggregaten har nått sin fulla livslängd. Alla avbrott som sker är ett bevis för att dom börjar bli ålderstigna. Det går inte att krama ur mycket mer. Men det blir dyrt att få ut det där extra. Gör allvar av satsningen på förnyelsebara energikällor istället. Kraftindustrin satsar mer pengar på kärnkraftsutbyggnad än på förnyelsebara energikällor i dag. Det lönar sig mer antar jag.

USA:s invasion av Irak är på väg att splittra landat totalt. I dag är de kurdiska områdena mer eller mindre självstyrande. Övriga Irak är på väg att splittras i en shiamuslimsk och en sunnimuslimsk del. Och nu verkar man vara inne på att skapa en fjärde självstyrande del, för de kristna grupper som bor i Irak (dom utgör nästan 5% av befolkningen). Eller snarare utgjorde för detta är den grupp där flest flytt landet.

JO har offentliggjort en rapport över vilken typ av ärenden som man främst fått att handlägga och som gäller Försäkringskassan. De vanligaste ärendena handlar om för lång handläggningstid och att handlingar försvinner. I en intervju låter det som om generaldirektör Curt Malmborg tror att kommande omorganisation ska förbättra situationen. När sanningen är att det är precis tvärtom. Den omorganisation som Försäkringskassan i Skåne genomförde för snart två år sedan skapade enorma handläggningstider. Vi har dåligt hämtat oss än efter den chockterapin. Och det är just omorganisationer som förorsakar att handlingar försvinner. Det dyker regelbundet upp epost från alla håll och kanter där man efterlyser handlingar som behövs för omprövningar och överklagande av beslut. Eftersom handläggningsorter ändrats i olika omgångar vet ingen var handlingarna finns eftersom dom skickas fel, arkiveras fel osv. Den omorganisation som Försäkringskassan är på väg att göra inom kort kommer att skapa ännu mer turbulens där handlingar försvinner och handläggningen blir lidande och inte hinns med. Men skulden för detta ligger inte hos personalen utan hos generaldirektör Curt Malmborg och produktionsdirektör Maivor Isaksson och alla underlydande chefer som bara jamsar med. Det hjälper inte att ge personalen bättre utbildning. Det är ledningen som behöver bättre kontakt med verkligheten!

onsdag 14 mars 2007

Ännu lägre i tak än på Försäkringskassan

Ack, vad man kan bedra sig. Jag har under en tid känt det som om Försäkringskassan av i dag är arbetsgivare med lågt i tak. Men jag verkar ha varit orättvis mot Den Nya Kassan! Jag läser (och hör) om Tommie Sjölin som är internrevisor vid länsstyrelsen i Malmö. Han höll, efter anmälningar, på med en utredning om en högre tjänstemans diskutabla affärer. Men det resulterade i att han förbjöds att fortsätta utredningen, och sedan han vägrat lämna ut underlaget till utredningen till sina chefer har han nu blivit avstängd från arbetet. När det var som mest infekterat tvingades han låsa in sig på sitt arbetsrum. DÄR kan man tala om lågt i tak!

Jag såg i går på kvällen Uppdrag Granskning som handlade om dödsmisshandeln på Kungsgatan 2005. En händelse som bland annat grovt utnyttjades av först och främst Kristdemokraterna. Uppdrag gransknings egen granskning av händelserna och mediadrevet visar hur media hela tiden spritt en helt felaktig bild vad som verkligen hände. Både eniga vittnen och domen berättar en helt annan historia än den som media spred. Och främst Kristdemokraterna utnyttjade friskt medias felaktiga bild i sin kampanj, och detta utan att kontrollera fakta. Det var pinsamt att se Göran Hägglund försöka prata bort att han inte hade en aning om vad han hade pratat om. Vad lär vi oss av detta? Jo, lita inte alltid på vad som står i tidningen. Passar medias rapportering inte med din egen syn på världen - skyll på media. Passar medias rapportering med din egen syn på världen - tro på media! Det är bara att välja.

I en artikel i dagens Metro berättas om problemen i Södertälje, som är favoritorten för ankommande irakiska flyktingar som kommer till Sverige. Redan i dag är ca 5% av innevånarna i Södertälje födda i Irak. En flyktingsituation som skapar mycket stora problem för Södertälje. Och situationen är lika svår på de andra få orter som lockar till sig stora grupper flyktingar. Trots detta är det grannländer som Syrien och Jordanien som får ta den stora smällen, länder där flyktingsiffran är upp i miljontal. Det land som skapat hela konflikten, USA, har lovat att ta emot 7.000 flyktingar från Irak! Att inte George W. Bush skäms öronen av sig! Och det borde även ett antal andra Europeiska länder göra. Danmark som ju också deltog i invasionen har väl tagit emot lika många flyktingar som Danderyd......

Efter gårdagens dimma som tydligen täckte hela västkusten och en bit in i landet från Bohuslän till Skåne har det i dag varit solsken och underbart. Synd att man suttit inomhus och jobbat!

tisdag 13 mars 2007

Kollektivtrafiksatsning - pyttsan

Vi satsar på kollektivtrafiken upprepar politikerna i ett kör. Men hur är det med den saken i verkligheten? Stockholms Fria Tidning har räknat på hur priset på månadskortet har utvecklats i Stockholm och jämfört med den allmänna prisutvecklingen. Sedan 1990 har priset på SL:s månadskort ökat med dubbelt så mycket som priserna i allmänhet. Och även jämfört med priset på bensin har SL-kortet ökat mer i pris. 1990 fick man 36 liter bensin för ett månadskort, i dag får man 52 liter bensin för ett månadskort. 1990 var skattefinansieringen ca 70 procent, i dag är den ca 50 procent. Och jag tror inte att Stockholm skiljer sig märkbart från övriga landet. Vi satsar på kollektivtrafiken - skitsnack! Jag fick Skånetrafikens kundtidning för några dagar sedan i brevlådan. I den deklarerar nå'n tjänsteman på Skånetrafiken frankt att någon nolltaxa kommer det aldrig att bli. Då blir det alldeles för många som åker. Och det är just där skon klämmer. Det gäller att hålla priset uppe och skattefinansieringen nere så att inte för många åker med tågen och bussarna!

Jag ser att moderatstyrda Danderyds kommun annonserar i Metro och söker invandrare att flytta till kommunen:

"Som Sveriges rikaste kommun tar vi nu vårt ansvar för att hjälpa till med flyktingmottagningen. Vi tänker slå vårt resultat från 2004, då vi tog emot en (1) flykting. I år öppnar vi grinden för tre nya utlänningar. Vi tror att du är rökfri, gärna med ursprung i ett nordisk land...."

Oj, jag läste fel, det var inte Danderyds kommun som satt in annonsen, det var Dandedrygs kommun. För inte kan det väl vara så att moderatstyrda Danderyd utanför Stockholm är lika snåla som moderatghettot Vellinge i Skåne som vägrar ta emot några flyktingar.

Polisen gjorde razzia hos Hells Angels i Stockholm i samband med att man firade tioårsjubileum. Man letade främst efter narkotika och hittade lite sådant. Men mest förvånade blev man över att hitta en 3,7 meter lång pansarvärnskanon! Nog minns jag när Hells Angels i Hasslarp och Bandidos i Kattarp här nere i Skåne sköt på varandra och kanske hade behövt en pansarvärnskanon för att skjuta de kilometrarna mellan Hasslarp och Kattarp. Men jag trodde dom slutit fred. Vad ska dom annars med ett sådant vapen? Det kan ju bara användas för att skjuta på stridsvagnar eller pansarfordon. Och sådant sysslar väl inte Hells Angels med. Dom kör väl bara motorcykel och njuter av naturen? Skänkte försvaret för många så'na här pjäser när hela lagret skickades till Baltikum?

Folkpartiets Erik Ullenhags kritik av centerns högervridning har satt fart på ledarsidorna. De flesta kommentarerna handlar om att det är ett Folkparti i kris som vill skapa uppmärksamhet. Den stora sakfrågan, dvs att centern gått från att vara ett mittenparti med en grön profil och med sin bas på landsbygden till att vara ett marknadsliberalt storstadsparti med den gröna profilen inlämnad för återvinning, har inte diskuterats lika flitigt.

måndag 12 mars 2007

Maud, Fredrik och högervridningen

Jag fick ett gott skratt i morse när jag lyssande på Ekot. Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag har tydligen i en debattartikel kritiserat Centern för att ha hamnat allt för långt ut åt höger för att det ska vara nyttigt för Högeralliansen. Den marknadsliberala falang inom Centern som just nu bestämmer i partiet riskerar att göra det möjligt för socialdemokratin att inför nästa val skrämma med högerspöket. Det är naturligtvis CUF:s Fredrik Federley och Maud Olofssons maudernisering av partiet som föranleder Eriks rädsla. Centerns partisekreterare Anders Flanking verkar dock inte riktigt hänga med utan hävdar att det bara är centerns ungdomsförbund som (tydligen av ungdomligt oförstånd) hamnat lite utanför. Där fick Fredrik Federley som väl trodde att han hade partiet med sig i sina eskapader ute på högerkanten. Men nog verkar Maud Olofsson mest stå på CUF:s sida. Maudernisering handlar ju inte om så mycket annat än att sopa centerns decentralisering och miljöprofil under mattan och satsa på marknadsliberala väljare som känner sig bortglömda av Moderaterna. Jag tror att vi får se mer av liknande interna diskussioner inom Högeralliansen om inte Fredrik Reinfeldt beordrar locket på.

Landskronas miljöchef Högni Hansson har synpunkter på alla köpcentrum som växer upp på åkrarna runt om. Högni menar att dom borde bedömas efter Miljöbalken och inte Plan- och Bygglagen. Alla de bilresor som tvingas fram är ett stort miljöproblem. Ett förslag han har är att dom ska tvingas ta parkeringsavgifter för att minska på intresset för att köra bil dit. Fast Niklas Blonér på Väla verkar inte riktigt hålla med. Han tycker att det är mer miljövänligt att handla på Väla än att handla i Helsingborgs centrum. På Väla finns alla affärer på ett ställa så att man slipper köra mellan affärerna med bil som man måste i Helsingborgs centrum. Fast den gode Niklas verkar inte ha handlat på Väla nyligen, det är så stort och utsträckt att man får köra bil mellan affärerna ändå i dag! Jag tycker Högni Hansson verkar ännu intelligentare än vad jag trodde, och jag har redan tidigare haft stort förtroende för Högni Hansson.

Smyganslutningen av Sverige till NATO tar allt märkligare uttryck. Det visar sig att Försvarsmakten också vill att Sverige ska ställa upp med flottstridskrafter och flygstridskrafter i NATO:s insatsstyrka. Det handlar alltså inte om att ställa upp under FN mandat, det kan mycket väl handla om rena NATO-aktioner. Bland de som förespråkar en svensk anslutning till NATO brukar hävdas att det kalla kriget är över och det alltså inte finns någon konflikt att vara neutral i. Men det ska då påpekas att Sverige var neutralt och alliansfritt redan innan NATO bildades. Den svenska alliansfriheten handlar alltså inte om NATO kontra Warszawa-pakten. Den handlar om alliansfrihet - alltid. Och det synsättet är lika giltigt i dag som för 20 år sedan eller 50 år sedan eller..... Smyg inte in Sverige i NATO!

Morgonens resa till Helsingborg tog lite längre tid än normalt. Tåget brukar ta 25 minuter, men i dag blev det stopp i Påarp. Efter en tid fick vi besked om att ett godståg fastnat i en backe vid Ramlösa (är där kuperat?) så vi kom inte vidare. Bussar var rekvirerade så det var bara att stiga ur tåget och ställa sig att vänta på en buss medan tåget återvände till Åstorp. Efter en tid kom godståget och passerade förbi medan vi fortsatte att vänta på en buss. Lyckligtvis var det ju skönt väder så man led ju ingen nöd. Efter dryga 45 minuters väntan på busshållplatsen (då hade dessutom skaran ökats på med de som skulle med tåget en halvtimme efter vårt men som ju aldrig dök upp) kom det 1 (en) buss. Men i den fick ju inte alla plats. Men några minuter senare dök Pågatåget som gick en timme senare upp så det blev allmän rusning bland alla oss som inte fick plats i bussen över till andra sidan igen för vidarebefordran stående till Helsingborg. Ankomst ganska exakt en timme för sent. Det goda är att Skånetrafikens garanti innebär en gratis dagsbiljett som kompensation. Den kan vara bra att ha för en utfärd någon gång.

söndag 11 mars 2007

TV-spektakel

Tittade ni på finalen i den svenska uttagningen till Eurovison Song Contest? Det gjorde inte jag! Jag har svårt för dessa stora uppstyltade spektakel där form, utseende, stajling och annat runt omkring är mycket viktigare än vad det verkligen handlar om. Jag har alltså varken tittat på alla uttagningar, andra chansen eller finalen. Det hela verkar mest vara till för att fylla ut sändningstid och locka folk att ringa så många telefonsamtal som möjligt. Någon tjänar ju en massa pengar på alla röstande som ringer. Många ringer ju både 20, 30 eller 50 - eller ännu fler gånger. Hur som helst får jag gratulera the Ark till segern. Jag såg förresten i Bladet att "då vill jag vråla" Carola var missnöjd. Hon fick som förra årets segrare inte sjunga sin senaste singel och plugga den utan bara dela ut priset. Stackare, hon får ställa upp i TV utan att göra reklam för sin senaste skiva!

Asatron har tydligen nu godkänts som en religion. Och det kan man väl tycka är riktigt. Varför ska det vara erkänt att tro på den gud vi kallar Gud, eller Allah men inte Tor och gänget. Fast dom är visst bara 150 än så länge och måste vara minst 3000 för att få statsbidrag. Fast jag begriper inte varför alla de andra sekterna som är över 3000 medlemmar ska statsbidrag de heller.

Enligt en Sifo-undersökning så kan bara 13% av svenska folket tänka sig att köpa hushållsnära tjänster bara för att priset halverats och alla vi andra 82% (som säger nej) ska subventionera deras tjänster. Det ska nog till lite mer för att det ska bli de 6000-7000 nya jobben som farbror Fredrik förväntar sig.

Moderaterna ska nu försöka bli ett miljöparti också efter att först ha omvandlat sig till ett arbetarparti. Fredrik Reinfeldt visar just nu stort intresse för miljöfrågorna, och försöker göra sken av att han insett att något måste göras, och att detta faktiskt kan få kosta några ören. Men omvandlingen har inte hunnit nå ut till gräsrötterna än. I dagens Helsingborgs Dagblad deklarerar moderaternas kommunstyrelseordförande i Höganäs, Péter Kovács, att det blir ingen mer vindkraft i Höganäs kommun. Så mycket var det med den satsningen på förnyelsebar energi. Kärnkraft är bättre, bara vi slipper uranbrytning och slutförvaring av radioaktivt avfall i vår egen lilla idyll.

Springtimerapport 2007: Det blev en andra runda denna veckan, i dag. För en gångs skull hinner jag alltså kommentera rundan samma dag. Dagen har till största delen gått i vårens tecken. Den tjocka vinterjackan åkte av och det blev t.ex. bara en täckväst under dagens promenad. Och joggingrundan gjordes i solsken. Riktigt skönt var det. Fast jag var nog lite väl påklädd för dagens värme. Det blev svittit som bara den. Och det gick tungt tyckte jag. Mycket tungt. Om jag varit ute och gått och cyklat för mycket tidigare under dagen kanske? Men jag kapade trots allt närmare en minut på fredagens chockartade tid. 31.55 stannade klockan på. Det är fortfarande en hel del kvar till de 30 minuter jag satt som gräns innan jag förlänger rundan.

lördag 10 mars 2007

Idrottsrörelsen och skattemoral

Idrottsrörelsen verkar inte gilla att Skatteverket utsett bland annat 150 elitidrottsklubbar för en skatterevision.
- "Vi tycker inte att det finns något självändamål i att kontrollera idrotten mer än annan verksamhet i samhället. Det är inte bra om man anser att det finns en mygelkultur inom idrotten," säger Jerker Löfgren som är ansvarig för skattefrågor på Riksidrottsstyrelsen.

Ja, jag kan undra varför Skatteverket tycker att det kan vara en bra idé att kolla elitidrotten?

Springtimerapport 2007: Jag hade tänkt ta en joggingrunda i torsdags. Men det hann bli lite sent innan jag var klar med allt annat, det hade blivit mörkt och jag var trött. Eller kort sagt, jag gittade inte! Så det fick bli i går istället, trots att det hade hunnit bli mörkt när det var dags. Dessutom regnade det. Men nu måste jag ut om jag skall hinna med två rundor denna veckan som ju är mitt mål. För att pigga upp bestämde jag mig för att prova med att springa med MP3-spelaren i öronen. Det ser så avslappnat ut när man ser det fina folket jogga fram med lurar i öronen... Till en början kändes det som att man av musiken lockades att springa fortare, och faktum är att det kändes som om man orkade bättre. Kanske för att man lyssnade på musiken istället för att känna efter hur trött man är. Jag kunde konstatera att hårdrock inte var någon höjdare att jogga till. Taj Mahals blues däremot var bra och en gammal låt med Nationalteatern var inte heller fel. När jag kom hem kändes det som om jag hade sprungit ganska fort. Tiden 32.40 blev därför en ren chock. Nästan två minuter sämre än förra gången. Jag tror att det är något fel på klockan, digitala klockor tål kanske inte regn?

EU:s toppmöte är på väg att enas om en del mål när det gäller energi och utsläpp. Men en del diskussioner är rent humoristiska. Bland annat har Frankrike och Finland (de enda Europeiska länder som gör någon egentlig satsning på ny kärnkraft) krävt att kärnkraft skulle räknas med bland förnyelsebara energikällor. Mycket dumt ska man höra innan öronen trillar av. Dom som hävdar något så korkat måste ha fått en hjärnskada (av för mycket strålning?). Jag kan acceptera att vi har olika syn på huruvida kärnkraft är en ren energikälla, men förnyelsebar? När man säger att kärnkraften är en förhållandevis ren energikälla tänker man på att det inte förekommer så mycket utsläpp från ett kärnkraftverk. Medan jag hävdar att man måste räkna med det radioaktiva avfall som skapas och som måste hållas under uppsikt i många hundratals år. Och att produktionen av råvaran (uranbränslet) är en ytterst miljövidrig verksamhet. Men OK, saken kan diskuteras. Men förnyelsebar? Förnyelsebara energikällor är sådana som utvinner energi ur något som nyproduceras hela tiden. Sol (när solens strålar tagit slut kan vi ändå hälsa hem). Vind (sannolikheten för att det ska sluta blåsa är inte så stor). Vatten (när floder och älvar slutat rinna kan vi nog också hälsa hem). Men olja, naturgas, kol, uran osv är något som finns i jorden, men en dag tar det slut. Vi kan alltså inte gräva upp hur mycket kol som helst, vi kan inte pumpa upp hur mycket olja som helst och vi kan inte heller gräva upp hur mycket uran som helst. Det tar slut - det är inte förnyelsebart!

Jag hörde på nyheterna att försvarsmakten budgeterat för att svenska flottan ska ställa upp för att hjälpa NATO (dvs USA) i kampen mot terrorismen i Medelhavet. På vad sätt en svenska flottinsats i Medelhavet på USA:s sida skulle göra världen till en tryggare värld har jag svårt att se. Men det är nog bara en av många små smygsteg som tas för att inkorporera Sverige i NATO utan att svenska folket bestämt att vi ska bli medlemmar. Det har inte ens tagits något Riksdagsbeslut eller Regeringsbeslut om någon insats. Men om krigsmakten har budgeterat för det så man har väl fått underhandsklartecken från något moderat eller folkpartist eller centerpartist eller kanske en kristdemokrat. Gör världen till en tryggare plats att leva i - ta avstånd från Pentagons krig mot verkliga eller påhittade terroristhot!

fredag 9 mars 2007

Internationella kvinnodagen

I går var det Internationella Kvinnodagen. Jag hörde någon som hävdade att man inte kommit så långt när det gällde jämställdheten trots allt. Som exempel tog man att även om det fanns ganska gott om kvinnliga chefer numera, så var dom nästan alltid chefer över andra kvinnor - inte över män. Men min chef är en kvinna. Å andra sidan är jag enda man i föräldrapenninggruppen. Min kvinnliga chefs egen chef är en kvinna. Och hennes chef är en kvinna. Fast hennes chef är en man. Fast å andra sidan är hans chef en kvinna. Fast det är klart hennes chef är en man. Och nu har vi alltså nått toppen i form av statsminister Fredrik Reinfeldt. Över honom finns bara svenska folket, knugen och Carl Bildt!

Israelisk militär fängslade (kidnappade?) i dagarna minst 18 medlemmar av den palestinska säkerhetspolisen. Antalet varierar beroende på källa, men eftersom Israel bekräftat 18 så är det väl i varje fall minsta antalet. Gripandet (kidnappandet?) skedde i den palestinska säkerhetspolisens lokaler, på palestinskt territorium. Jag nämner det bara för att visa att medan vi kräver av den palestinska regeringen att den ska erkänna Israel så erkänner inte den israeliska regeringen Palestina. Man kidnappar inte folk inne på dess eget territorium om man erkänner statens rätt att existera.

Den israeliska militären använde under förra veckan räder i Nablus civila oskyldiga palestinier som mänskliga sköldar. Bland annat tvingades en 11-årig flicka gå före från hus till hus när israelerna sökte efter misshagliga palestinska element. Internationella konventioner förbjuder att man använder mänskliga sköldar på det viset, men det är inte första gången den israeliska militärn gör sig skyldiga till liknande brott.

Moderaterna har nu kommit på en lösning så att inte fler moderatskandaler ska inträffa där det visar sig att framstående moderater medvetet smitit undan TV-licensen. Man vill avskaffa licensen. Istället ska public service finansieras med rena skattemedel. Samtidigt vill man ta bort politiker i SR:s, SVT:s och UR:s styrelser. Dom ska istället fyllas med andra som anses lämpligare. Antagligen representanter för näringslivet som ju är helt neutrala i motsats till politiker - eller? Argumentet för att avskaffa licensen är att den tekniska utvecklingen gör att man kan titta på TV via så mycket att det blir svårt att bestämma vad som ska innebära att man har utrustning för TV-tittande. Och det är ett argument som jag nästan köper. Argumentet för licens och inte statsbidrag är att det gör radio och TV mer fria från inblandning från staten. Med statsbidrag kan staten utöva utpressning om programinnehållet inte passar genom att helt enkelt minska statsbidraget. Och det kan innebär att radio och TV blir mer inställsamma mot de man ska granska. Jag köper det argumentet också, och står där mellan hötapparna och vet varken ut eller in.

Företagaren Claes Wellton är i farten igen. I helsidesannonser erbjuder han allmänheten att satsa pengar i hans senaste projekt. Han lovar i rubriken att de investerade pengarna ska hundrafaldigas på bara några år. Företaget i fråga. Wellton Way, gick i konkurs för några månader sedan och då kände sig medfinansiärerna blåsta. Nu drar företaget igång igen med förhoppningsvis nytt kapital. Mest känd är väl Claes Wellton för Lap Power, företaget som sålde datorer på hustruns urringning. Tanken var att köparna skulle trilla ner mellan tuttarna och av bara farten köpa en dator.

torsdag 8 mars 2007

Ökat tågresande - är det bra?

Tågresandet med Skånetrafiken fortsätter att sätta nya rekord. 2006 gjordes 113 miljoner resor jämfört med 102 miljoner året innan. Och detta är långt över kalkylerna som räknat med 105 miljoner resor till 2008. Och detta skapar naturligtvis problem - platserna räcker inte till på tågen. Det finns inte tillräckligt med tågsätt för att täcka behoven. Perrongerna är inte tillräckligt långa för de tåg som skulle behövas. Och det finns inte tillräckligt med spår överallt för alla de tåg som skulle behövas. För att lösa dessa problem finns det två lösningar. Antingen får man bygga fler spår, längre perronger och fler tåg eller också får man ändra samhällsplaneringen så att färre tvingas till att pendla varje dag. Gissa om man kommer att välja den dyraste lösningen?

I Hebron i Palestina har en svensk civil observatör fått föras till sjukhus sedan han träffats av en stor sten kastad från en judisk bosättning inne i staden som alltså ligger på av Israel ockuperat område inne i Palestina. Observatörerna finns på plats för att skydda palestinier i staden från trakasserier från de israeliska bosättarna inne i staden. Dessa trakasserar medvetet de palestinska innevånarna i syfte att skrämma bort dessa så att de israeliska bosättningarna kan utvidgas. Kan ni gissa vilken av parterna som Sverige bojkottar och vilken part i konflikten som vi samarbetar med?

Har du för mycket pengar? Från den amerikanska firman Asanti kan man specialbeställa nya fälgar till bilen. För 1 miljon dollar får du fyra nya fälgar att sätta på bilen. Priset beror på att dom täcks med 26.000 diamanter och 1.200 rubiner! Om du skulle ha en miljon dollar över kan du också använda pengarna till något vettigt, och vågar då samtidigt lämna din parkerade bil.

Skattemyndigheten ska specialgranska idrottsrörelsen. Man ska titta på spelararvoden och liknande. Jag har en känsla av att en del idrottsföreningar har en försämrad ekonomi framför sig!

MFF och Hasse Borg har apropå detta åkt på en skattesmäll. Skatteverket anser att Hasse Borg var anställd som sportchef medan Hasse Borg och MFF hävdar att han bara var konsult via företaget MFF Service. Jag antar att företaget MFF Service var sportkonsult till andra föreningar också. Att det inte bara var en konstruktion för att slippa betala skatt.

onsdag 7 mars 2007

Etablissemanget vann

I Köpenhamn har nu Ungdomshuset på Nörrebro rivits. Etablisemanget har vunnit, ungdomarna har förlorat. Frikyrkan Fadershuset som genom en kupp lyckades köpa byggnaden var mycket snabba med en rivning. När Köpenhamns stad bestämt sig för att sälja huset ville man inte sälja till Ruth Evensens privata frikyrkoprojekt Fadershuset. Men genom en kupp där man lät en bulvan köpa huset kom man trots detta över byggnaden. Förhoppningsvis är det slut på våldet, men det är många broar som har bränts för många år framåt. Det kommer att ta många år att reparera det förtroende som försvann i rivningsmassorna.

Jan "skoltalibanen" Björklund har passat på att besöka Landskrona. Och han har där klart deklarerat att i skolan ska ungdomarna hålla käft och lyda. Har dom lärt sig att lyda från skolan så fortsätter dom att inte lägga sig i det som andra begriper bättre när dom blir vuxna. Skolan ska ju förbereda ungdomarna för vuxenlivet så det gäller att dana dom från början. Det är väl major Björklund som träder fram. "I skolan är det lärarna som bestämmer" deklarerade hr Björklund frankt. Elever, föräldrar och annan personal ska hålla käft.

Rivaliteten mellan MUF:s båda största förbund resulterade i att MUF Stockholm fick en lysande idé. Dom brände en skånsk flagga och lade ut flaggbränningen på nätet. Jag hade för mig att MUF förespråkade att göra det straffbart med flaggbränning? Hur som helst plockades filmen bort sedan det gjorts klart för Fjollträskslynglarna att det var olämpligt. Släng dom i Slussen!

Den amerikanska fredsoffensiven i Irak fortsätter med framgång. I går dog drygt 100 shiamuslimska pilgrimmer i ett antal bombattentat. Offensivens framgång kan mätas på olika sätt!

När högeralliansen ska försöka motivera varför skattepengar ska användas för att hjälpa de som har råd med hjälp i hemmet att få detta gjort billigare använder man olika länder som exempel på hur bra det är. Men man glömmer en del. Resultatet från Finland är att det trots allt inte skapat så många nya jobb, dom jobb som skapades blev dyra för staten. Och exemplet Danmark nämner man inte alls. Där håller man medvetet tyst. Danmark hade nämligen ett liknande system, men den borgerliga regeringen har plockat bort det mesta. Det var mest välbeställda som utnyttjade möjligheterna och man fann inte att det var något staten skulle subventionera. I dag finns förmånen bara för de som är över 65 år gamla eller som har förtidspension. Dvs man har begränsat till de som behöver, inte fritt fram för alla som har råd. Bra tänkt Danmark! Jag såg någon som undrade varför staten ska betala halva kostnaden om jag vill ha mitt hem städat, men inte halva kostnaden om jag har bitit sönder en tand när jag själv städade?

tisdag 6 mars 2007

Ordbajseri i radion

När jag lyssnar på radio (och det är mycket) är det allt som oftast P1 jag lyssnar på. Jag orkar efter ett litet tag inte med alla ordbajsare som inte kan vara tyst en sekund. Den kommersiella radion ljudtapet gör mig vansinnig. Jag har därför med oro sett den förändring av P1 som sakta genomförs. När ett fristående bolag producerar ett mediaprogram och i detta går ut och presenterar ett försvarstal för Carl Bildt blir jag till exempel orolig. Ännu oroligare blir jag när jag inte hinner stänga av när Annika Lantz drar igång. Hennes ordbajseri är en pina. I dag ska vi tala om dödandet i Dafur - hihihi - fitter - blabla - fnitter. Vad är det dom gör med P1?

En kontroll av klockradion och varför den inte startat som den skulle i går morse visar att den tydligen tyckte att den 5 mars 2007 var en söndag. Och söndagar skulle den inte starta. Men vad kan man begära av en billig radio från Lidl? Nu har jag testat med att ställa den en dag i förväg - och se det fungerade.

I söndagens Aftonbladet försöker Jan Guillou att förklara varför det är just folkpartister som just nu går hårt åt Carl Bildt. Enligt Jan Guillou skall det handla om Israel-Palestina konflikten. Där folkpartisterna tycker att Carl Bildt är allt för israelkritisk. Tänk att jag skall hamna i en situation där jag håller på Carl Bildt? Det känns overkligt!

Nedgången på Stockholmsbörsen de sista dagarna har helt raderat ut den uppgång som varit sedan årsskiftet. Många småsparare säljer nu i "panik". Proffsen kan då passa på att köpa billigt och sedan invänta den uppgång som kommer och så tjänar dom ännu mer pengar. Aktiespekulationer är inget för vem som helst.

Jag glömde att gratulera Stefan Holm och Linus Thörnblad till guld och silver i inomhus-EM. Höjdhopp har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta. Detta sedan det egentligen är den enda sportgren jag någonsin haft några framgångar i. Precis som Linus Thörnblad tog jag en gång silver i skolmästerskapen i Åstorp. Någon gång i femte klass eller liknande tror jag det var. Fast jag kanske också skulle räkna min klass i gymnasiet i Klippan som blev tvåa i skolmästerskapen i fotboll. Vi spelade sammanlagt tre matcher. Första matchen slutade 0-0 och vi vann lottningen (utan att ha haft ett enda eget anfall i matchen, vi blev totalt utspelade). Andra matchen vann vi med 1-0. Vi hade då vårt första anfall på de två matcherna och gjorde mål på detta men blev för övrigt utspelade igen. Men vi hade en kanonmålvakt som räddade oss i båda matcherna. Finalen däremot gick åt skogen, och jag tror vi tappade räkningen på antalet baklängesmål. Gympaläraren var förtvivlad!

måndag 5 mars 2007

Freden är låååångt borta

En kolonn med amerikanska soldater attackerades i går i Afghanistan av en självmordsbombare. Någon större skada lyckades han inte åstadkomma bland de amerikanska soldaterna - ingen av dom skadades allvarligt. Men soldaterna drabbades av panik och öppnade eld mot allt som rörde sig. När krutröken lagt sig var 16 civila afganer döda. Dessutom var man mycket snabbt framme och beslagtog den film av händelsen som tagits av en journalist. De amerikanska soldaternas framfart i Afghanistan har kraftigt ökat stödet för talibanerna, som tar över allt mer av landet. De svenska soldater som finns i landet står under samma ökända NATO-befäl som de amerikanska soldaterna. Och högeralliansen vill nu öka den svenska insatsen. Jag tror snarare att vi borde ta hem våra soldater. Risken blir allt större för att soldaterna får en funktion som svenska soldater i andra länder inte ska ha.

Springtimerapport 2007: Som jag lovade (ja nästan lovade i varje fall) så blev det en runda i går under sen eftermiddag. Det känns skönt att vintern (nästan i varje fall) är slut. Skönare temperatur, den där härliga känslan av vår som ligger i luften och dessutom är det ljust så man slipper hoppas på att elljusen ska fungera. I början kändes det väldigt tungt trots alla dessa positiva förtecken. Men det kändes bättre när jag kom upp i skogen. Tiden 30.55 på de knappa 6 kilometrarna blev trots detta en överraskning. Jag trodde det skulle bli ett bakslag efter två veckors uppehåll, och så kapar jag istället en rejäl bit på årsbästa. Kanske ska jag orka de 10 kilometrarna som Springtime är på utan allt för våldsam ansträngning.

Jag har tillbringat dagen i Malmö, för en träff med fackets arbetsplatsombud. Tyvärr (ja, kanske inte tyvärr) har intresset för att åka tåg ökat ordentligt. Egentligen handlar det kanske inte om att intresset för att åka tåg har ökat utan om att allt fler tvingas till pendling till jobb? Hur som helst är det allt som oftast ordentligt trångt på tågen. Om man t.ex. vill ta tåget från Åstorp till Helsingborg på morgonen är det att rekommendera att ta Pågatågen och inte SJ:s regionaltåg från Kristianstad. Pågatåget startar i Åstorp och det är alltså nästan tomt när man kommer och sätter sig på tåget. När det väl är i Helsingborg är det däremot ganska fullt. SJ:s tåg är proppat redan när det kommer till Åstorp, för att då inte tala om när det kommer fram till Helsingborg. Alltså tar jag nästan alltid Pågatåget. I dag startade inte klockradion som den skulle alltså fick jag ta SJ-tåget och fick glädja mig åt att i varje fall hitta en ståplats. Värre var det för de som steg på vid senare stationer... I Ramlösa fick jag byta till Öresundståget. Som naturligtvis var proppat. I Landskrona hittade jag i varje fall en ledig plats på golvet att sitta på... Snälla Skånetrafiken! Lite fler tåg och lite större tåg, TACK!

Några intelligenta kommentarer till vad som sades på fackmötet finns inte. Jag jobbar som jag nog sagt tidigare i vad som snart kan kallas ett konkursbo - Försäkringskassan. När de undre cheferna känner att det brinner under deras fötter lyder dom bara order från högre chefer. Högre chefer som också känner att det brinner under fötterna och bara lyder ännu högre chefer. Och längst upp i toppen sitter direktörer som glömd vad medbestämmande och service är i den heliga centraliseringens namn - Amen! Bland personalen börjar en resignation att märkas. Snart ska uppsägningar komma, men eftersom även en stor omorganisation är i faggorna känner de flesta som så att blir jag inte uppsagd nu kommer jag ändå att tvingas säga upp mig se'n, så varför oroa sig!

söndag 4 mars 2007

Mats Odell som förskingrare

Mats Odells korståg för att förskingra svenska folkets egendom fortsätter. Det jag talar om handlar alltså om högeralliansens löfte att sälja ut ett antal statliga företag. Det handlar om resterande del av Telia Sonera, SBAB, Nordea, Vin & Sprit osv. En försäljning som ska ske av rent ideologiska och principiella skäl. Inte av opinionsmässiga eller ekonomiska skäl. En undersökning gjord av Sifo på uppdrag av GP visar att realisationen av folkets egendom bara har stöd av ungefär en tredjedel av svenska folket. 70% av de som röstat på vänsteroppositionen motsätter sig en försäljning. Och bara ungefär 40% av högeralliansens egna väljare är positiva till utförsäljningen. Detta är obetydligt fler än som är negativa. I Finland är man oroliga för vad utförsäljningen av Telia Sonera till ett privat monopol av det fasta telenätet ska skapa för problem. Och situationen är den samma här i Sverige. Trots att den svenska statens andel av det svenska näringslivet är låg i jämförelse med många andra europeiska länder ska alltså utförsäljningen forceras fram. Inte ens det faktum att försäljningen är en dålig affär för staten kan beveka privatiseringsfanatikerna inom högeralliansen. Eftersom de statliga företagen är välskötta företag som ger staten en hög utdelning samtidigt som staten som låntagare är en säker låntagare och därmed får betala låga räntor blir det hela helt enkelt en dålig affär. De utdelningar som företagen levererar till staten är helt enkelt högre än de räntor staten får betala på de lån man kan betala av på för pengarna. Stoppa vansinnet!

Det fredliga Schweiz har invaderat sin lilleputtgranne Liechtenstein. Ja, det låter värre än vad det är, men faktum är att 170 fullt beväpnade schweiziska soldater gick vilse i natten och hamnade i Liechtenstein. Och den styrkan var väl större än det kejserliga gardet i Vaduz!

Apropå gårdagens kommentar till FlyMe:s konkurs ser jag i dag i bladet att polisen konfiskerat ett antal datorer hos koncernchefen Finn Thaulow. Seriösa företagare!

Springtimerapport 2007: Dagen har präglats av vårkänslor. Det känns att vi (hoppas jag) har lämnat vintern bakom oss. Och om allt går i lås blir det senare i eftermiddag en joggingtur. Tyvärr har det ju varit ca 2 veckors uppehåll, så det blir väl ganska trögt. Men det är ju ett tag till tills loppet.

lördag 3 mars 2007

Den enda sanna glädjen

Dom säger att skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Det är därför med stor glädje jag såg att Djurgården i den sista avgörande matchen mot Linköping gick på en riktig mina. 4-2 i baken innebar att Djurgården inte fick fortsätta till slutspelet i hockeyn. Något som Stockholmsdrakarna verkar ha varit helt övertygade om att det skulle ske. Fast Djurgårdenfansens uppträdande var skamligt. Nu ska man inte förvänta för mycket från 08-or. Jag har sagt det förut, och får väl upprepa det. Idrottsfans från Fjollträsk borde vara förbjudna att åka utanför tullarna för att se på matcher tills dom har lärt sig hur man uppför sig. Förhoppningsvis blir påföljden för Djurgården kännbar. Fast jag hörde nå'n representant för Djurgården i radion som uttalade sig. Och det tyckte jag gick mest ut på att det var Linköpingsfansens fel allt ihop. Ett påstående som jag tycker det verkar som om han var ganska ensam om.

I Helsingborg har den nya högeralliansen bestämt sig för att sätta hårt mot alla som fuskar med socialbidraget. Nu inför vi nolltolerans berättar socialnämndens moderata ordförande Christian Orsing. Man har hittat i princip ett fall varje månad av fusk och det handlar om flera hundratusen kronor. Usch ja så hemskt! Naturligtvis ska man inte fuska med olika bidrag och försäkringar. Den som gör detta stjäl från oss alla. Jag utgår ifrån att man från moderathåll nu även ska ta i med hårdhandskarna med alla fifflande privatläkare och privata sjukgymnaster. En stickprovskontroll gjord av Skatteverket har visat att en mycket stor andel av dessa hade fifflat med skatten. Och här handlade det inte om flera hundratusen kronor, det handlade om mångmiljonbelopp. Ta itu med fuskarna, men alla fuskare. Inte bara de på nedre botten, utan även de uppe på de högre liggande våningarna!

I Åstorp växer skandalen med företaget Svensk Jordförbättring och dess VD Mattias Alp. Grävningar som gjort av kommunen där företaget skulla anlagt en bullervall visar att man dumpat ca 100 ton oblandad natriumsulfat i en grop och sedan täckt över. Man har full anledning att vara kritisk mot naiva och lättlurade kommunala tjänstemän och politiker. Men trots allt ligger det största ansvaret på det fiffelföretag som Svensk Jordförbättring verkar vara. Smarta affärsmän?

Flygbolaget Fly Me har gått i konkurs. Ett par dagar innan konkursen köpte man upp ett annat bolag och hann betala ut 43 miljoner kronor för det. Ägaren till det inköpte bolaget sitter också i styrelsen för Fly Me, Man skulle kunna säga att han räddade undan några miljoner till sig. Det är sådant som kallas smarta affärsmän. Dom som köpt biljetter men står utan användbara biljetter tycker kanske inte att det var lika smart.

fredag 2 mars 2007

Omvänd fördelningspolitik

Det står nu klart att svenskar som har råd att betala för hushållstjänster ska slippa betala hela kostnaden. Övriga skattebetalare ska stå för resten tycker Högeralliansen. Vi som inte har råd att betala för att låta någon annan städa eller skotta snön ska betala 1,5 miljarder mer i skatt för att höginkomstagare som har råd att betala andra för hushållsarbetet ska få detta gjort billigare. Om vi nu har 1,5 miljarder över och vill ge fler möjlighet att jobba med städning, tvättning, fönsterputsning och häckklippning åt andra, varför inte destinera detta till gamla och sjuka som inte orkar göra detta själv utan måste ha hjälp. Men dom kommer ändå inte att ha råda att betala 150 kronor i timmen bara för att det har gått ner från 300 kronoir i timmen. Men det är ju bra för direktör Larsson som nu kommer undan med halva priset. Bra tänkt Maud Olofsson.

Högeralliansen har också lagt fram förslaget om försäljning av statliga företag. Vår gemensamma egendom ska alltså säljas för att konkurrenter ska kunna köpa upp sin statliga konkurrent. Pengarna ska sedan användas för att betala av på statens skulder. Det taskiga i affären är att den avkastning som de statliga företagen ger är högre än de räntor vi betalar på de skulder som kan betalas av på. Hela affären är alltså en ren förlustaffär för den normala skattebetalaren. Men en bra affär för de som kan köpa in sig i företagen. Välskötta företag som går bra. Bra tänkt Mats Odell!

Åsså var det problem i Forsmark igen. En av turbinerna stängdes av efter tekniska problem.

Det berättas att de 5 oorganiserade byggnadsjobbare (snyltare kallade) som fått rätt i EU-Domstolen att det var fel att arbetsgivaren drog granskningsavgifter till Byggnads inte ens har betalt några granskningsavgifter. Dom ska alltså få skadestånd av Byggnads för något som inte har inträffat. Hur genomtänkta är besluten i EU-Domstolen? Kollar man inte ens fakta? Pinsamt! Hela domen bygger tydligen på lögner från snyltarna och Byggarbetsgivarna.

Och när vi ändå hackar på EU kan det vara intressant att berätta att ungefär 80% av de lagar som stiftas bygger på direktiv från EU. I varje fall gällde detta i Tyskland enligt beräkningar gjorda där. Och ingen ska påstå att Sverige är sämre på att införa EU:s beslut i Sverige. Den svenska självständigheten har alltså bara 20% kvar. Sverige som delstat styrd från Bryssel. GÅ UR EU!

Smått gott

Skånes rikaste kommun (och en av Sveriges rikaste kommuner) Vellinge är nu den enda kommun i Skåne som vägrar ta emot flyktingar. Vellinge (som naturligtvis är moderatstyrt) utmärker sig på många sätt. Att ordet solidaritet inte existerar i Göran Holms kungarike förvånar inte. Att det gäller att försvara sitt miljonärsghetto är den mest framträdande ideologin i Vellinge.

Mullsjö kommun vill lägga ut hela sitt skolväsende på entreprenad till ett privat företag. Bland de vanligast argumenten för privata skolor är att det ska finnas alternativ, att föräldrarna ska ha valfrihet osv. Undrar vad det blir för alternativ och valfrihet för innevånarna i Mullsjö. Det ska påpekas att Mullsjö inte styrs av en vänstermajoritet.

Enligt Human Rights Watch har ett 40-tal fångar försvunnit från CIA:s hemliga fängelser runt om i världen. Men det är väl just det som är meningen med hemliga fängelser. Att en nation som använder den typen av metoder kan kalla sig för demokrati och hävda att man kämpar för den goda saken har jag dock inte riktigt förstått. Om man skall kalla sig för de goda i kampen mot de onda måste man också uppföra sig som de goda, annars är man ju bara en ond part i kamp mot en annan ond part.

Flera av de spelbolag som opererar på den svenska marknaden (men som officiellt inte finns i Sverige) begränsar spelandet för de kunder som verkar vinna mer än vanligt. Och det kan man ju förstå, varför riskera att förlora pengar? Det är bättre att de som bara förlorar satsar pengar än att de som vinner satsar pengar. Då kan ju aktieutdelningen bli lägre. Fast hur dom kan inbilla sig att dom ska få etablera sig i Sverige kan jag inte begripa om dom inte uppträder på ett civiliserat sätt.

Den PPM-fond av de stora fonderna som klarat sig bäst är Premiesparfonden. Det bästa valet var alltså att inte göra något val.

Ett antal mer eller mindre kändisar har fått bamseräkningar på sitt trådlösa nätsurfande. Och dom är helt oförstående. Hur korkad är man om man tror att man kan sitta uppkopplad dygnet runt via mobiltelefon i utlandet utan att det kostar extra?

Det finns ett EU-förslag som går ut på att det ska sättas samman en gemensam historiebok om Europas historia och som ska användas i alla EU-länders skolor. Sista kapitlet kommer nog att heta "Halleluja för EU".