torsdag 19 maj 2022

Tack mamma

» Du fick mer än 101 år.

Efter ett mer än 101 år långt liv fick min mamma somna in i lugn igår på kvällen. Jag kan inte annat än tacka för allt mamma gjort för mig och inspirerat mig till att göra. Det kan kännas ganska passande att skriva dessa rader på just på Förskolans Dag med tanke på att just barn och ungdomar alltid varit mammas stora intresse och kärlek.

Tack mamma för allt
Det är många åstorpare som förknippar mamma med "Tant Alice, sagotanten på biblioteket". För andra var hon "Alice, skolvärdinnan" på Björnekulla högstadieskola här i Åstorp. Själv ska jag väl erkänna att jag inte var lika förtjust i att ha min egen mamma som mattant på skolbespisningen! För många åstorpare var jag länge (och för många fortfarande) inget annat än "Alice påg". Det tog många år för mig att istället bli "Sven på Försäkringskassan".

Barns bästa har alltid varit ett motto för min mamma. Hon var en av pionjärerna bland kvinnliga politiker i Åstorp. I många år arbetade hon för att kommunen skulle anlägga lekplatser till barnen. Att det skulle startas förskolor (dagis som det hette förr). Och många andra insatser för barnens bästa. Genom arbete i Kommunstyrelse, som ordförande för det som kallades Barnavårdsnämnd och senare Skolstyrelsen gjorde hon sin insats som en av de ledande socialdemokraterna i kommunen. Mer än många andra. Det är mammas politiska intresse som gett mig intresse för politiken.

Men även inom andra områden har hon varit ett föredöme och engagerat sig och gjort ideella insatser. Bland annat genom många års engagemang i vår lokala hembygdsförening.

Jag kommer att sakna mina dagliga besök hos mamma på Backsippans och senare Vidåsens äldreboende de senaste åren. Om inte annat så för att lämna över tidningar och tidskrifter att ha att läsa. Böckerna fick biblioteket stå för genom "Boken kommer". Det kunde vara tjocka historiska böcker eller aktuella böcker om olika debattämnen.

Att det osjälviska präglat mamma visas ända in till efter döden. Hon har donerat sin kropp till forskningen och utbildning. Genom en så kallad Helkroppsdonation. Något som kanske fler skulle fundera på?

Tack mamma!

Inga kommentarer: