torsdag 11 februari 2016

Ta avstånd från ALLT våld

» Stängsla inne eller stängsla ute

Jag läser att Israels högerreaktionära premiärminister Benjamin Netanyahu vill fortsätta bygga stängsel och staket runt hela Israel. Allt för att skydda mot "vilda odjur" som han uttrycker det. Man kan dock se det hela som positivt också. Om vi nu utgår ifrån att det israeliska stängslet byggs runt om det officiellt erkända Israel så kan ju stängslet också användas för att stoppa alla de nya israeliska bosättare som i brott mot alla internationella lagar och regler flyttar in på ockuperad palestinsk mark och där bygger israeliska bosättningar. En verksamhet som pågår med oförminskad styrka även efter det att USA, FN osv deklarerat att det är en illegal verksamhet som måste upphöra. Kanske kan ett staket runt Israel sätta stopp för denna verksamhet vars syfte är att förhindra en tvåstatslösning och istället har som syfte att sluta med att den Israeliska staten annekterar ockuperad mark och införlivar denna med Israel. Sådana triviala fakta som att där redan bor palestinier har ingen betydelse. Dom är ju bara lägre stående "vilda odjur", när dom gör motstånd mot en ockupation. - "Det här är den enda planen som finns för att stoppa knivattackerna" säger man från Israel om murar och stängsel. Undrar om dom ens funderat på att sätta stopp för ockupation, markstöld, bosättarpolitik och en apartheidliknande politik gentemot palestinier? Nä!

Palestinska folket

Men det finns de även i Israel som är kritiska och modiga och vågar komma med kritik. En sådan är den israeliska journalisten Gideon Levy som tillsammans med den palestinska kyrkoherden Mitri Raheb delade årets Olof Palme-pris. Motiveringen säger allt:

- "För deras modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation och för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla."

Gideon Levy är en stark anhängare av Margot Wallström: - "som behövs på den politiska världsarenan". Och han fortsätter med: - "Jag önskar att Israel hade en utrikesminister som Margot Wallström".

» Syftet uppnått

Trängseln på de skånska tågen är periodvis ett bekymmer. Men i en samordnad aktion mellan regering och regionala politiker håller man på att förbättra situationen. Region Skåne höjer priserna så att färre tar tåget eller bussen. Samtidigt har ju "stockholmarna" infört gränskontroller för de som åker kollektivt mellan København och Malmö. Resultatet är att 1.500 färre varje dag tar tåget. De flesta tar bilen istället så att dom slipper krångliga kontroller. Smart tänkt!

» Bedragare del 269

Äntligen är alla ekonomiska bekymmer lösta. Warren Buffet, kanske världens rikaste person, har fått upp ögonen för min ekonomiska situation och vill därför donera pengar till mig. Han är ju känd för sin generositet så egentligen är det inget som förundrar. Så här skriver han i sitt mejl:

Your Attention Please,

My name is Warren Buffett and I have an urgent donation information for you which will benefit you and your entire family, with the less privileged in your local community. Respond back to this email immediately so as to enable me provide you with the complete information regarding this donation.

God Bless you richly.

Warren Buffett.

Email: foundation.bw@aol.com

Det enda som ger mig onda aningar är det faktum att han avslutar med "God Bless". Som ateist finns det kanske en risk för att jag inte kommer att bli aktuell för denna donation när det kommer till kritan. Frågan är, att om ett under av den här digniteten kan inträffa, kan det få mig att börja tro? Det måste ju vara någon högre makt som skapat denna lösning? Vad tror ni, ska jag uppsöka Pastorsexpeditionen för att återinträda i kyrkan så att jag kan komma i åtanke? Jag minns att kyrkoherde Hammar önskade mig "Lycka Till" när jag i min ungdom uppsökte honom för att registrera mitt utträde. Nä, jag tror att mejlet får gå den sedvanliga vägen - till papperskorgen.

Inga kommentarer: