söndag 21 februari 2016

Slut på ännu en vecka

» Oj då

Jag läser en ledare som tydligen ska publiceras i Dagens Industri. Under rubriken Bilda en krisregering är man tydligen på Dagens Industri oroliga. Att en Socialdemokratiskt ledd regering skulle vara något som får de borgerliga finansgubbarna på DI att känna tillfredsställelse är kanske inget vi ska förvänta oss. Men, uppenbarligen är man också oroliga över Högeralliansens sätt att arbeta. Som jag redan har konstaterat tidigare så sätter vår ansvarsfulla s.k. opposition nytt rekord i att anmäla den sittande regeringen till Konstitutionsutskottet. Min åsikt att det känns som inflation i KU-anmälningar fick t.o.m. KU:s ordförande moderaten Andreas Norlén att höra av sig. Han tyckte nog inte om att jag kallade KU för Komiska Utskottet. Hur som helst oroas uppenbarligen även Dagens Industri över alla KU-anmälningar som dom (liksom jag) verkar tycka ofta är rent okynne.

Men, det var faktiskt inte önskemålen om en Krisregering som lockade mig till att ropa ut ett "Oj då". Det parlamentariska läget är ju tyvärr sådant att det är svårt att bilda en handlingskraftig regering. Ett nyval skulle inte heller innebära en så mycket bättre lösning om vi ska tolka opinionssiffrorna. Undersökningar visar också att de flesta svenskar inte vill ha ett nyval. Dom inser att ett sådant inte skulle lösa några problem. Nä, det var faktiskt ett annat stycke som gjorde mig förvånad. Så här skriver DI:

- "Putin-regimen har startat fyra krig som alla har varit ryska succéer, Tjetjenien, Georgien, Ukraina och Syrien. Ett femte kommer helt säkert och många kvalificerade bedömare pekar på Östersjöregionen som ett nytt riskområde."

Alltså måste vi rusta upp drar DI som slutsats. Fast det där med att Putins fyra krig i Tjetjenien, Georgien, Ukraina och Syrien skulle vara ryska succéer är väl ändå att ha missförstått något. Då har man verkligen inte stora krav på att något ska kallas succé! Eller har DI:s PM Nilsson totalt gått på rysk propaganda? Du får nog vädra din rysskräck på annat håll. Ska man tro PM Nilsson har tydligen Putin långt gångna planer på en invasion av Gotland eller liknande. Du är ute PM och reser totalt, värre än vanligt! Jag har inte så stora förväntningar på dig.

» Dagens Sverigedumokrat

Det händer att man funderar över meningen med mycket. Jag ser att Sverigedumokraterna ännu inte tagit ställning till byggandet av ett höghastighetsjärnvägsnät. Motiveringen är enligt Per Klarberg:

Gammalt hederligt tåg

- "Vi kan inte ta ställning till höghastighetstågen förrän regeringen talat om vad de ska användas till."

Vilket onekligen är en intressant fråga. Min gissning är att avsikten med tågen är att frakta människor från en plats till en annan på ett lite mer miljövänligt sätt än med flyg. Fast, jag ska erkänna, den fortsatta frågeställningen som Per Klarberg har tyder på att han inte i sedvanlig SD-anda är totalt ute och reser (inte med höghastighetsjärnväg eftersom det inte finns än). Han undrar nämligen också hur det är tänkt med att låta den privata konkurrensen råda eller om samhället ska ta ansvar för det hela. Fast, riktigt så ställer han ju inte frågan.

Frågan om byggandet av nya separata höghastighetsbanor Stockholm - Jönköping - Göteborg / Malmö är en intressant fråga. Det handlar egentligen om två saker. Dels om att skapa någon form av mer miljövänligt alternativ till en ständigt ökad flygtrafik. Men också om att öka kapaciteten på de stambanor som finns. Här ska godstrafik, regionaltrafik och snabbtåg samsas på samma spår. Detta skapar svåra problem. NÅGOT måste alltså göras för att öka kapaciteten. Och då är kanske ett separat nät med höghastighetståg kanske den bästa lösningen. Men, så långt tror jag inte sverigedumokrater tänker.

» Bedragare del 272

Jag har fått ett mejl från en Howard Zazsky med rubriken "HELLO DEAR!" Det står helt klart att Howard har fått något om bakfoten. Han skriver på det här viset:

Bullmastiff
Hello Dear,

How are you doing today? am Howard and i must tell you how delighted i am to send you this mail. Am a single parent from Chicago,and i hope you don't get angry at my little note, I have been a widower for the last couple of years, After the death of my wife some years ago, i decided to move on in search of a partner.And I hope we can get to know more about each other! A friend of mine found his soul-mate through this medium. I like us to get acquainted via the exchange of mails as it takes time for people to compose an email and say a little about themselves. I have a son and a Bulmastiff as family and will like to know more about you. Attached with this mail are my pictures for your perusal. I look forward to reading your mail. Here is my email (howard.zazsky@gmail.com) God bless and have a nice day.

Regards Howard

Det är inte på det sättet att jag tycker illa om Howard bara för att han uppenbarligen jagar en manlig person att inleda sitt förhållande med. Jag har själv inte sådana känslor. Jag är snarare lyckligt gift med min Ingela, vi har i morgon varit lyckligt förlovade i 38 år. Så Howard kan dra åt skogen med sin mastiff. Det är ju faktiskt ett ganska udda mejl. Det brukar vara kvinnor på jakt efter män, i det här fallet är det nog snarare män på jakt efter kvinnor. En ny marknad kanske? Släng skiten!

Inga kommentarer: