fredag 17 juni 2016

Tre tyckerier

» Jag håller med

Läkare utan gränser har bestämt sig för att vägra ta emot några pengar från EU-länderna. Ett beslut som säger allt om hur EU:s flyktingpolitik (och därmed även Sveriges) har utvecklats på mycket kort tid. Några citat från "Läkare utan gränsers" motivering som säger mycket:

Fortress Europa

- "EU skyddar inte människor, EU skyddar bara gränser."

- "EU undergräver hela flyktingkonceptet med den politik man för."

- "Avtalet med EU och Turkiet har totalt urholkat själva begreppet flykting och dess innebörd om skydd."

- "Är det här EU:s lösning på flyktingkrisen? Att hindra desperata människor från att fly och att göra det i samarbete med deras hemländer?"

Organisationen "Läkare utan gränser" ska ha all heder för sitt beslut. Att Margot Wallströms kommentar inte blev: - "Jag skäms för det som händer och lovar att jag ska göra vad jag kan för att förändra politiken" är en skam. Att Sveriges Socialdemokratiska parti, som säger sig "brinna för rättvisa" är medskyldiga och till och med drivande i den här politiken är en skam. Själv skäms jag numera för mitt arbete vid Migrationsverket. Den politik som förs, de regler och anvisningar som finns, den utveckling som sker, går åt totalt fel håll. Jag har i en allt stegrande hastighet börjat fundera på om jag verkligen vill vara en del av detta. Den punkt då jag kommer fram till beslutet att säga upp mig och istället ta ut min pension närmar sig snabbt. Svensk (och europeisk) flyktingpolitik är en skam. Det handlar uteslutande om att stoppa flyktingar från att kunna ta sig hit, och att hitta en lämplig motivering till att kunna utvisa eller avvisa de flyktingar som trots allt lyckas ta sig hit.

» Flyget som boven

Flygutsläpp
Jag hörde på radion i dag en intervju med Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman med anledning av att Miljömålsberedningen i en debattartikel i Dagens Nyheter presenterade sina mål. Miljömålsberedningens förslag är att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70% till 2030 jämfört med 2010. Alla riksdagspartier förutom Sverigedumokraterna och Vänsterpartiet står bakom Miljömålsberedningens slutbetänkande. Vänsterpartiet förklarar i ett svar på debattinlägget varför man hoppat av. Ett av de borgerliga partierna har helt enkelt förhindrat att det gemensamma slutbetänkandet blir tillräckligt. Det jag reagerade på när jag lyssnade på intervjun med Anders Wijkman (tidigare moderat och kristdemokratisk politiker) var när han berättade om hur mycket som måste göras. Kraftiga insatser för minskade utsläpp från bilism, underlättande för tåg, cykling, att gå eller kollektivtrafik. Ja, även från sjöfarten krävdes insatser hette det. Men, inte med ett ljud nämndes flyget, som står för en stor andel av utsläppen från trafiken, en ökande andel. Inte heller i debattartikeln nämns flyget! Vad kan detta bero på? Vågar man inte ge sig på flyget? Precis som flyget fortfarande är befriade från bränsleskatt t.ex. Våra svenska politiker gynnar helt enkelt flyget skattemässigt jämfört med andra trafikslag.

» Det verkliga hotet

Det står nu klart att den man som i går gjorde sig skyldig till mordet på den unga kvinnliga parlamentsledamoten Jo Cox från Labourpartiet hade starka kopplingar till högerextrema grupper. Det troliga är att det "Britain First" han ropade vid mordet främst var en hyllning till det högerextrema partiet med just namnet Britain First. Det hela pekar än en gång på att det stora hotet mot vår säkerhet är just högerextrema enstöringar. Men polis och säkerhetstjänster jagar islamister istället. Extrema islamister är OCKSÅ ett stort hot vill jag påpeka. Läs Oisin Cantwells rader i Aftonbladet. Dom är mycket viktiga!

Inga kommentarer: