torsdag 30 juni 2016

Slut på det halvåret

» Valfri skattebetalning

I efterverkningarna av britternas ovilja att fortsätta vara medlem av EU kan det vara intressant att fundera över den fria rörligheten inom EU. En sak som man tydligen framgångsrikt genomfört en fri rörlighet av är slantarna. De stora företagen kan fritt flytta runt sina pengar så att dom slipper skatta. Ett sådant exempel är IT-jätten Google. Omsättningen i Sverige ligger på drygt 4 miljarder kronor (4.000.000.000). Skattekostnaden på den omsättningen är 5,9 miljoner kronor (5.900.000). Uppskattningsvis ligger vinsten på dryga 800 miljoner kronor (800.000.000). Mycket förenklat handlar det om att man betalar en skatt på 7,5 promille av vinsten. Hur lyckas man då med denna prestation? Jo, man skickar fakturorna från lågskatteparadiset Irland, där skatterna alltså är mycket lägre. Det är väl bra med fria rörligheter inom EU - eller hur det nu var? Undrar om jag kan be min arbetsgivare att skicka lönen till något låglöneområde så att jag också kan spara lite skattepengar. Däremot vill jag gärna, precis som Google, utnyttja det som skatterna betalar i vårt land. Fast skatterna kan ju någon annan betala. Ungefär så resonerar tydligen i varje fall Google - och dom andra smitarna.

» Det är bra med vänner

En gång i tiden var Skånes nuvarande landshövding Margareta Pålsson moderat kommunalråd i mitt eget Åstorp och vi satt även samtidigt i kommunfullmäktige här innan dess (för olika partier). Medan jag satte stopp för den politiska karriären har Meta fortsatt uppåt. Moderat Riksdagsledamot och sedan Landshövding i Skåne. Nu läser jag om en komplicerad affär där Moderaten Meta som Landshövding köpte ut en medarbetare i Region Skåne för 2,1 miljoner kronor. Bland annat frågade hon Arbetsgivarverket om råd i ärendet. Men, Riksrevisionen tyckte i efterhand inte att det var någon bra idé och ville kritisera handläggningen. Och, det är nu det blir komplicerat. Men i mycket korta drag var man inte riktigt eniga inom Riksrevisionen. Meta hade kontakt med vänner och något förenklat ingrep också Riksrevisionens generaldirektör och stoppade kritiken. Det har kanske viss betydelse att generaldirektören innan dess var generaldirektör för Arbetsgivarverket...... Läs gärna det hela och se om ni hänger med i banorna. Men Meta slapp i varje fall kritik, och det var kanske det viktiga för henne.

» Ockupationsmakt som gör som dom vill

Det är nog ingen som tagit miste på att jag är mycket kritisk mot den israeliska ockupationen av Palestina. Den officiella israeliska politiken är att man stödjer en tvåstatslösning. Dvs ett Israel och ett Palestina. Men i praktiken gör Israel allt man kan för att förhindra en sådan lösning. Jag läser nu att Israel än så länge i år har rivit eller konfiskerat minst 548 olika utvecklings- eller hjälpprojekt på Västbanken. Ofta projekt som finansierats av t.ex. FN och EU. FN finansierar bygget av en förskola, när den är färdigbyggd river israeliska soldater hela bygget. På fyra månader har det rivits eller konfiskerats lika många biståndsprojekt som totalt under hela 2015. Så handlar inte en part som vill ha en lösning på konflikten. Det finns mycket man kan kritisera många palestinska grupper för. Men, samtidigt ska man ha i åtanke att ett ockuperat folk har rätt att göra motstånd. Det ska också poängteras att det finns en mycket stark kritik i Israel mot den nuvarande extrema högerregimen under Benjamin Netanyahu. Så precis som alla palestinier inte ska kritiseras och straffas för vad vissa palestinska grupper gör så ska inte heller alla israeler kritiseras för vad den nuvarande högerregimen åstadkommer.

Inga kommentarer: