fredag 5 augusti 2016

Bara helgen kvar

» Nya terroristattacker

Även Indien har i dag drabbats av den våg av terrorattacker som sköljer över vår fredliga värld. Flera beväpnade män öppnade eld och kastade handgranater mitt på en marknad i nordöstra Indien, i staden Kokrajhar i delstaten Assam. 12 helt oskyldiga civila personer dödades medvetet omedelbart, både barn och vuxna. Lika många blev skadade. Ytterligare en person dödades som tros vara en av terroristerna. Terroristerna tillhör troligen separatistgruppen Democratic Front of Bodoland. En grupp som är terroriststämplad av den indiska regeringen. Det kanske ska läggas till att gruppen Democratic Front of Bodoland är en kristen extremgrupp. Men jag har bestämt mig för att inte beskylla alla kristna för att vara terrorister! SVT, Aftonbladet och Expressen.

» Kompisarna håller ihop

Jag såg att Konstitutionsutskottet har pratat med Riksrevisorerna och kommit fram till att dom bara gjort lite misstag, så det gör ingenting. Jag hörde KU:s moderata ordförande Andreas Norlén sammanfatta i Rapport att det inte var så farligt. Och det kanske inte var så farligt att de moderata riksrevisorerna som jobbade för moderata ministrar i den förra Högeralliansregeringen passade på att hjälpa en del andra moderater från den gamla Högeralliansregeringen att få välbetalda jobb på Riksrevisionen - utan att rekrytera personal som man ska göra. Kanske var det inte heller så farligt att en annan av de moderata riksrevisorerna lade sig i ett revisionsarbete som rörde en f.d. moderat landshövdings beslut som hon fattat efter samråd med samma moderata riksrevisor i hans tidigare jobb på Arbetsgivarverket. Kanske var det helt rätt att kritiken ströks? Man måste ju hålla ihop inom Moderaterna!

» Dagens lagcitat

Här följer några rader från Sveriges Grundlag:

- "Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv."

Kanske ska vi be våra politiker att läsa den här grundlagen lite då och då. Den gäller dom också. Och Grundlagen kan man inte bara ändra hur som helst. Vi själva borde kanske också läsa lite då och då och fundera över vad det innebär.

Inga kommentarer: