torsdag 29 december 2016

Nu är det snart slut

» Ge freden en chans

FN:s Säkerhetsråds beslut att kräva av Israel att sluta bygga fler bosättningar för israeliska medborgare på ockuperad palestinsk mark har fått fart på debatten. I dag bor det uppskattningsvis 630.000 israeliska bosättare i olika bosättningar på ockuperad mark på Västbanken eller Jerusalem. Bosättningar som hela tiden växer och nya bosättningar byggs. Detta samtidigt som de palestinier som bor där trängs undan. Israels syfte med bosättningarna är att driva bort palestinierna och att omöjliggöra den tvåstatslösning som det internationella samfundet kräver. Vad som egentligen i slutändan är Israels mål har jag aldrig riktigt förstått. Sannolikheten för att uppnå en fred med de palestinska grannarna blir ju omöjlig så länge det inte finns något framtidshopp. Eller är det så att man tänkt sig skapa en apartheidstat med en grupp andraklassens innevånare som ska kunna användas som billig arbetskraft? Eller kanske man hoppas på att alla palestinier ska lämna Palestina och istället bli flyktingar i grannländerna?

Fredsduva
- "En tvåstatslösning är den enda vägen framåt" säger Barack Obamas utrikesminister John Kerry, som gjorde klart att tålamodet med Israels Benjamin Netanyahu är slut. Den nuvarande ledningen i Israel vill inte ha fred, det står klart. Uppenbart är att Barack Obama gör ett sista försök att vända utvecklingen. Tyvärr tror jag att han är för sent ute. Det israeliska svaret är ett demonstrativt uttalande om att ännu fler bosättningar ska byggas. Benjamin Netanyahu struntar i FN och väntar bara på att Donald Trump ska tillträda. Sedan räknar man med att kunna fortsätta att göra precis som man vill igen. Dagens israeliska ledning och dess supportrar är inte seriösa. Syftet är inte att skapa fred, syftet är att förnedra motparten. Det handlar om att skapa en apartheidstat!

» Sluta med Monarkireklamen

I går på kvällen sände SVT en hyllning till vårt Knugahus. Är den typen av TV-program verkligen i enlighet med SVT:s Public Service avtal om opartiskhet? Det är ju verkligen inte att opartiskt skildra verkligheten! Det är intet annat än en propagandafilm för Monarkin. Man skulle kanske anmäla det hela till Granskningsnämnden.

Gå med i Republikanska Föreningen. Detta kostar bara 200 kronor till plusgiro 114 96 91-6.

Avskaffa monarkin

Statschefer bör tillsättas genom val, inte avel

På tal om TV så ser jag att SVT totalt dominerar tittartoppen under året. De 10 mest tittade programmen i svensk TV är alla från SVT. Det är allt från Kalle Anka till På Spåret via Melodifestival och fotboll. När det verkligen gäller föredrar vi seriös TV som har TV-programmet som det viktiga och inte Reklam-TV som ibland gör uppehåll i reklamen för att visa något annat program, oftast inköpt från USA för en billig peng.

» Vårdföretagarna och vinst eller förlust

Jag ser att branschorganisationen Vårdföretagarna tycker att de kommuner som går med förlust i sin egna hemtjänstverksamhet och därför måste anslå mer pengar vid årets slut även borde betala ut mer pengar till de privata hemtjänstföretag (alltså Vårdföretagarnas medlemsföretag) som varit aktiva i kommunen. Detta är ju faktiskt en intressant tanke. Enligt Vårdföretagarna så sköts ju privata bolag mycket effektivare, det är därför dom kan göra vinst medan kommunen gör förlust. Så om en "kommunal konkurrent" är ineffektiv så ska dom alltså få ännu mer pengar som kompensation för - ja, vad dom nu ska kompenseras för. Samtidigt är det ju ett mycket kraftigt argument för en vinstbegränsning inom den kommersiella vårdbranschen. Om man nu ska "jämna ut" inkomsterna så måste det ju innebära att om det blir överskott så ska det också kompenseras. Om en operatör går med förlust så har anslagen varit för låga, om entreprenörer gör stor överskott så har ju anslagen varit för höga. Eller är det inte så Håkan Tenelius på Vårdföretagarna resonerar?

Inga kommentarer: