torsdag 17 augusti 2017

Skåne

» Trams

Hissa den skånska flaggan
Jag ser att biträdande statsheraldikern Carl Michael Raab har synpunkter på hur man flaggar med den vackra skånska flaggan. Eller snarare är det tydligen så att han har synpunkten att man inte ska flagga med den skånska flaggan. Trams! Den röd/gula korsflaggan som är den Skåneländska flaggan (dvs en flagga för Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm) ska enligt Carl Michael Raab inte flaggas tillsammans med den svenska blågula flaggan. Där har han lyckats göra sig till ovän med de flesta skåningar! Carl Michael Raab verkar istället tycka att man ska använda den skånska gripen när man flaggar "skånskt" och den ska då komma i andra hand om man även flaggar svenskt.

Gör revolution! Släng ut den svenska ockupationsmakten!

Den skåneländska rödgula flaggan har sina anor från 1100-talet. Mycket tyder alltså på att den här flaggan har en historia som är äldre än den svenska flaggan. Kanske ska vi påpeka att det inte bara är töntarna i Skånepartiets avläggare i Sverigedumokraterna som motionerar om att använda den skånska flaggan. En snabb sökning visar att i grannkommunen Bjuv motionerade t.ex. Folkpartiet om att flagga skånskt. Uppriktigt sagt tycker jag inte att Skåne ska fråga Stockholm om man får flagga med den skånska flaggan. Flagga på!

Skåneländska flaggan

Några länktips:
Skåningen
Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag
Skånska Akademin
Region Skåne

Inga kommentarer: