måndag 31 oktober 2016

Tankar månadens sista dag

» Det nya Bidragssamhället

ROT- och RUT-bidragen infördes ju för att göra svarta inkomster vita. Genom att alla skattebetalare hjälper till med att subventionera bygget av pool till villan eller städningen av lägenheten när man inte har tid att göra det själv så skulle svartjobb elimineras och fler jobb skapas. Eftersom de som har råd att köpa den här typen av tjänster tydligen har dålig moral så skulle skattesubventioner av tjänsterna skapa nya vita jobb. Nu visar det sig att man fifflar med bidragen istället. I korthet anställer man släkten för att göra jobbet. Det nya Bidragssamhället!

På tal om Bidragssamhället och dess effekter på sysselsättningen. Ni missade nog inte lobbyorganisationen Visitas kampanj inför senaste valet för att få behålla skattesubventionerna av anställning av ungdomar. Om subventionerna avskaffades skulle det innebära en katastrof för restaurang- och besöksnäringen. Att utvärderingar som gjorts av skattesubventionerna visat att det var en enormt dyr bidragsreform som gav mycket litet utbyte hade ingen betydelse för den av Maud Olofsson ledda lobbyorganisationen. Röstade man inte på de borgerliga partierna så att bidragen behölls så skulle en katastrof inträffa. Nu gick valet som det gick, och subventionerna avskaffades. Än så länge har antalet jobb inom branschen fortsatt att öka medan ungdomsarbetslösheten har fortsatt att minska och budgetunderskottet minskat. Det nya Bidragssamhället!

» Ett gott skratt förlänger livet

Som jag skrev för några dagar sedan så är det viktigt att skratta. Det gör att man mår mycket bättre. Men, det finns skratt som vid närmare eftertanke faktiskt gör att man mår dåligt. I dag läste jag att Sverigedumokraterna på sina kommun- och landstingsdagar i helgen beslutat att arbeta för att begränsa användningen av främmande ord i det svenska språket. Finns det ett svenskt ord ska det användas och inte införa nya främmande ord. Det komiska är att man från SD:s sida uppenbarligen tror att politiker kan styra över hur medborgarna ska använda sitt språk. Politikerna ska besluta om vilka ord som ska användas. Det framgår inte vad som ska hända med medborgare som använder fel ord för olika företeelser när vi pratar. Ska man få fängelsestraff eller det räcker med böter? Eller kanske offentliga piskrapp? Hur som helst så gissar jag att vi får sluta använda ordet "rasistiskt" om Sverigedumokraterna. Det kommer väl från engelska racist. I fortsättningen heter det alltså "främlingsfientligt" i stället. Det låter ju lite mer acceptabelt och mer svenskt! Samma sak så har inte SD sina rötter i det tyskimporterade "nazismen". Vi får väl nöja oss med nationalsocialistiskt. Fast det är klart både "national" och "socialistiskt" är också importerade ord. Vi får väl nöja oss med "kräkframkallande"!

xxxxx

Inga kommentarer: