fredag 1 september 2017

Exit och Entré

» Exit Höghastighetståg

Trafikverket har nu lagt fram sitt förslag till järnvägsinvesteringar för de kommande dryga 10 åren. Av detta kan vi förstå att tankarna på Höghastighetståg nu har begravts i Sverige. Det förslag som Trafikverket nu lagt fram innebär en rejäl satsning på att öka kapaciteten på järnvägarna från Stockholm och på en del andra sträckor. Men investeringarna har ett mycket långt tidsperspektiv. Samt att tankarna på höghastighetsbanor har begravts i någon byrålåda på Trafikverket. HD/SDS sätter som rubrik "Tröghastighetståg tar inte Sverige till framtiden." Trafikverkets förslag innebär att de nya banor som ska byggas bara ska få en maxhastighet på 250 km/tim, för att spara pengar. Det är en hastighet som vissa gamla sträckor redan i dag byggts för. Men Höghastighetsjärnvägar är det inte. Allt handlar om att spara pengar!

Järnvägsinvestering gjord
När dagens Stambanor byggdes en gång i tiden (dvs långt före mig) sågs detta av Staten som en viktig investering för framtiden. Svenska staten lånade upp pengar för att investera i stambanorna eftersom man såg det som just detta, en investering för framtiden. Lånen är sedan länge betalda. Dagens bygge av "Höghastighetsbanor" för att förbättra förbindelserna mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö ses uppenbarligen inte som en investering utan bara som en ren kostnad. Betalningen ska alltså ske omedelbart och inte ses som en investering för framtiden. Det får ta den tid det tar, lite byggen här, lite byggen där och kanske klart om 25 år eller så.

Järnvägsinvestering behövs
Att investera i ett realistiskt alternativ till miljöboven flyget ses uppenbarligen inte av politikerna och byråkraterna på Trafikverket som ett önskvärt alternativ. Kanske är det så att gubbarna (och gummorna) längst upp i toppen helst vill fortsätta flyga och slippa trängas med oss andra. På något annat sätt kan vi inte se att viljan att investera i ett rejält alternativ saknas. Istället vill man fortsätta hålla flyget vid liv. Dagens inrikesflyg är kraftigt subventionerat av oss skattebetalare. Dvs flygbiljetterna som företagsledarna, byråkraterna och dom andra köper betalas till en stor del av alla oss andra skattebetalare i form av skattepengar till flygplatserna och i form av försämrad miljö till våra efterlevande. Istället hålls alltså flygplatser runt om i landet vid liv med skattepengar. Flygplatser som helt enkelt inte behövs i tillräcklig omfattning för att kunna bära sina kostnader. Dom här flygplatserna finns runt om i landet. Det rör sig om upp mot flera miljarder kronor varje år som vi skattebetalare via kommunalskatten betalar för att hålla flygplatser vid liv runt om i landet för att näringsliv och andra byråkrater snabbt ska kunna flyga till Stockholm. Det handlar om städer som Norrköping, Linköping, Västerås, Örebro, Kristianstad, Ängelholm/Helsingborg osv osv. Pengar som klubbas i kommunernas budgetbeslut varje år utan några större diskussioner. Däremot rivs hela världen upp när det föreslås en ytterst modest flygskatt. En skatt där beloppet bara är en bråkdel av vad de direkta skattesubventionerna av flygbiljetten redan kostar. Samtidigt som alltså flyget genom att vara skattebefriat dessutom skattesubventioneras ytterligare.

Men, en utbyggnad av järnvägen ska uppenbarligen ses som en kostnad, inte som en investering. Våra politiker och byråkrater borde skämmas öronen av sig.

» Ska vi gissa att det är klart nu?

I dag offentliggjorde tydligen Ulf Kristersson, genom ett mycket långt inlägg på Facebook, att han kandiderar till ordförande för Moderaterna. Kan vi gissa att det därmed står klart att han också kommer att utses om ett antal veckor? Jag tror så! Det har dykt upp stöd från flera håll för honom, även största konkurrenten Elisabeth Svantesson har ju gett upp till förmån för Ulf Kristersson. Något som han tydligen inväntat att detta skulle bli offentligt så att han kunde offentliggöra sin kandidatur. Det långa "talet" på Facebook har han inte författat på måfå. Det har han jobbat på i flera dagar innan han inväntat rätt tillfälle att ge det offentlighet. En intressant fråga för historikerna blir att utreda hur stort ansvar han har haft för kampanjen mot Anna Kinberg Batra? Skrev han "talet" innan hennes avgång?

Ulf Kristersson
Vem är då Ulf Kristersson? Under den förra Fredrik Reinfeldt-perioden var Ulf Kristersson i regeringen ansvarig för slakten av den svenska sjukförsäkringen. Det var han, som Socialförsäkringsminister, som i kampen för att alla "lata" i vårt "bidragssamhälle" skulle tvingas ut i arbete - även om dom var sjuka. Något som var helt i enlighet med hans motto när han en i början av 1990-talet för första gången valdes in i Riksdagen. Han skulle då "bekämpa och avveckla välfärdsstaten" som han uttryckte det. I boken Non-working Generation, som han 1994 skrev för förlaget Timbro, jämförde han förhållandet på den svenska arbetsmarknaden med apartheid. Några år senare skrev han en bok för moderaterna, Land för hoppfulla – manifest för ett nytt sekel, tillsammans med Anna Kinberg Batra. En bok som av många betecknades som rasistisk. SR:s Ekot poängterar att boken faktiskt finns att hitta på elva bibliotek i Sverige i dag. /Det ska kanske tilläggas att Sveriges Radio uppenbarligen plockat bort uppräkningen av Ulf Kristerssons historik./ För övrigt förlorade han en gång i tiden striden om ordförandeskapet i MUF vid det s.k. Slaget i Lycksele. För övrigt är det de vanliga skandalerna med underliga bostadskontrakt, svart arbetskraft, missbruk av offentliga medel osv. Skandaler som kanske gjort en kvinnlig kandidat omöjlig.

Partiet för de som redan har sitt

Lycka till Ulf! Det är ju alltid bra med en politisk motståndare som sagt vad han vill. Som att: - "Bekämpa och avveckla välfärdsstaten." Ett sant Moderat motto! Står du fast vid det fortfarande?

1 kommentar:

Sven Tycker sa...

Uppenbarligen var den uppräkning av Ulf Kristerssons försyndelser som SR:s Ekoredaktion lade ut alldeles för elak mot Ulf Kristersson. Efter våldsamma protester (http://www.expressen.se/nyheter/ekot-backar-efter-kritik-mot-beskrivning-av-m-kandidaten/) gav Ekoredaktionen snabbt efter och plockade bort Ulf Kristerssons historik för att lite senare lägga ut en mycket snällare variant (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6768441).

Det är bra att vara flexibel…

Vill ni ha en mindre inställsam historik så har ETC en annan version (https://www.etc.se/inrikes/har-ar-skeletten-i-de-tankta-m-ledarnas-garderober).