lördag 28 april 2012

Om Juche religionen

Nordkoreas flagga
Nordkorea är ett mycket underligt land. Och eftersom landet är så slutet så sprider sig ryktena om både det ena och det andra. Allt som kommer från den Demokratiska folkrepubliken Korea fingranskas in i minsta detalj i jakten på underliggande budskap. Det finns dom som lever på att analysera. Det senaste jag sett i dagarna handlar om att någon expert kommit fram till att en del vapen som visades upp nyligen vid en vapenparad troligen var attrapper. Vilket, om man tänker rationellt, inte alls är ovanligt. Varför köra omkring med stora tunga skarpladdade vapen om man kan visa upp attrapper och istället ha de riktiga vapnen färdiga för användning. Det är ett ganska vanligt beteende vid vapenparader. På en annan bild över uppställda soldater så har man upptäckt en soldat som är flera huvuden högre än alla andra. Och så sätter spekulationerna igång. En av teorierna handlade om att det skulle vara ett nytt hemligt vapen, en framavlad supersoldat. En annan teori går ut på att någon lekt i Photoshop. En tredje teori, som väl är den sannolikaste, är att det helt enkelt handlar om basketspelaren Ri Myung Hun (2,34 lång) som var på gång till den amerikanska proffsligan men stoppades av sanktionerna mot Nordkorea.

Själv tror jag att om Nordkoreas jucheideologi överlever (vilket vi får hoppas att den INTE gör) så kommer det att utvecklas till att kallas religion och inte politik. Det är precis så här som religioner börjar. Om 150 år vänder sig alla som bekänner sig till Juchekyrkan mot Pyongyang och ber om välsignelse från den alltid levande Kim Il Sung och hans profeter i form av söner och sonsöner.

Atombomb
SOM-Institutet har offentliggjort sin nya undersökning om svenskarnas inställning till kärnkraften. Och den visar att motståndet ökat från 2010 till 2011. De som vill avveckla kärnkraften snarast har ökat från 8% - 10%. De som vill avveckla i takt med att de kärnkraftsaggregat vi har nu har tjänat ut har ökat från 31% - 34%. Däremot har de som vill ersätta de nuvarande aggregaten med nya minskat från 27% - 24%. Och de som vill bygga nya aggregat har minskat från 17% - 11%. Av detta kan vi dra slutsatsen att när kärnkraftens säkerhet diskuteras så minskar stödet och när debatten är död ökar stödet för kärnkraften. Och debatt blir det varje gång det inträffar olyckor. Och det gör det regelbundet. Ibland svåra och ibland klarar vi oss med nöd och näppe. I korthet kan vi konstatera att det nu är en majoritet för avvecklingen i motsats till för ett år sedan. Det gäller alltså att hålla debatten igång.

För övrigt noterar jag att Sverige ju nyligen överlämnade plutoniumavfall till USA och hävdade att det skulle förstöras och inte användas militärt. Men en granskning av avtalet visar att det inte alls stämmer. USA lovar visserligen att inte använda avfallet militärt - nu, men det finns inget i avtalet som säger att det ska förstöras. Den delen av avtalet var en konstruktion från svensk sida för att presentera för svenska folket, det hade inget med avtalet att göra.

Slutligen läser jag i Dagens Nyheter om ännu en av alla dessa offentliga upphandlingar som är rena fiaskot. När Stockholms stad skulle handla upp städning var ett av avtalen så lågt (180 kronor / städtimme) att det är helt omöjligt att få att gå ihop om man ska följa avtalen. Följden har också blivit att personalen får så låga löner att dom inte kan leva på dom. Det finns exempel där städpersonalen tvingats sova över på jobbet för att dom inte har råd med bostad. Upphandlingsraseriet är en sjuka, där kommuner och landsting ska spara skattepengar, men detta får betalas av personalen som jobbar. Men genom att handla upp till lägsta möjliga anbud hoppas man att man slipper eget ansvar.

Inga kommentarer: